Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

BRUKARREVISION, RAPPORT 2015 En granskning av ett särskilt boende med stödverksamhet inom Umeå Kommun

Våren 2015 fick FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i uppdrag från socialpsykiatrin i Umeå kommun att genomföra en brukarrevision vid en av kommunens särskilda boende med stödverksamhet

Sammanfattning

Våren 2015 fick FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i uppdrag från socialpsykiatrin i Umeå kommun att genomföra en brukarrevision vid en av kommunens särskilda boende med stödverksamhet. FoU-panelen består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och därigenom unik erfarenhet av från vård- och stödsystemen ur ett brukarperspektiv. Panelenmedarbetarna har en stor bredd i utbildning och yrkeserfarenhet med ett särskilt intresse för forsknings och utvecklingsfrågor. Panelens medlemmar har genomgått en brukarrevisionsutbildning och utgör även stöd för forskare inom det socialpsykiatriska fältet.

Under april-maj 2015 genomfördes revisionen med ett team av tre brukarrevisorer från FoU-panelen. Intervjuer med boende och personal genomfördes på boendeområdet vid tre tillfällen, boende informerades även om att det gick bra att intervjuas på telefon eller via e-post. En av de boende föredrog att svara på frågorna i en enkät. Analys av materialet ligger till grund för denna rapports innehåll.

Sammanfattningsvis visar revisionen att det särskilda boendet är uppskattat bland de boende och har varit viktig för den egna utvecklingen och måendet. Boendet ligger i ett lugnt och centralt område med naturen nära inpå. Lägenheterna är oftast placerade högt upp i husen och är ljusa och luftiga. Stämningen är god mellan de boende och personalen. De boende har stort inflytande i den individuella planen som alla har och en enkät skickas ut ett par gånger om året med syfte att öka delaktigheten kring aktiviteter. Dock finns det områden som bör ses över och förbättras.

Verksamhetens gemensamma lokal är för liten för att kunna rymma alla boenden och begränsar vilka aktiviteter som kan genomföras. Lokalens lilla utrymme medför också mindre plats för att kunna samtala ostört med varandra eller personal. Hög ljudnivå och trängsel uppstår också lätt. Möjligheten för de boende att påverka verksamheten kan utvecklas. Att återinföra husmöten men i en annan form kan öka boendes delaktighet. Till sist bör samverkansformer kring samordningen av LSS och SoL insatser i en och samma verksamhet utvecklas.

Skriv ut

16 november, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer