Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Förändrade attityder hos blivande poliser

Hjärnkoll har i samarbete med Polisutbildningen vid Umeå Universitet genomfört en jämförande studie om attityder till personer med psykisk ohälsa

Hjärnkoll har i samarbete med Polisutbildningen vid Umeå Universitet genomfört en jämförande studie om attityder till personer med psykisk ohälsa. En grupp studenter som har gått en kortare tilläggsutbildning har jämförts med en annan grupp som inte gått tilläggsutbildningen.

Skillnaderna i attityder mellan de båda grupperna är påtagliga. T ex kan 62 % av de utbildade studenterna tänka sig att arbeta med en person som har psykiska problem, jämfört med endast 40 % av de som ej fått utbildningen. I utbildningen har de blivande poliserna fåt träffa ambassadörerna Magnus Larsson, Storuman, och Rebecca Anserud, Umeå, som har gett sin bild av hur det kan vara att möta polisen samtidigt som man har svår psykisk sjukdom.

UTVÄRDERING AV HJÄRNKOLLS UTBILDNINGSINSATSER PÅ POLISUTBILDNINGEN VID UMEÅ UNIVERSITET – EN SAMMANFATTNING

Bakgrund

Hjärnkoll är en riksomfattande kampanj på initiativ av regeringen som drivs av Handisam i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Målet är att öka allmänhetens kunskap om och minska negativa attityder till personer med psykisk ohälsa.

Hjärnkoll har i samarbete med Polisutbildningen vid Umeå Universitet genomfört en jämförande studie om attityder till personer med psykisk ohälsa. Skillnaderna i attityder mellan de båda grupperna är påtagliga. T ex kan 62 % av de utbildade studenterna tänka sig att arbeta med en person som har psykiska problem, jämfört med endast 40 % av de som ej fått utbildningen.

Undersökningen har genomförts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) på Polisutbildningen vid Umeå Universitet. En grupp studenter som erhållit en kortare tilläggsutbildning har jämförts med en annan grupp som inte gått tilläggsutbildningen. Datainsamlingen som rör kunskap, attityder och förväntade beteenden har genomförts i den utbildningsomgång i termin 3 som fått tilläggsutbildningen, och parallellt i den utbildningsomgång i termin 1 som inte fått tilläggsutbildningen. Antalet deltagande studenter i termin 3 är 60 och i termin 1 72.

Utgångspunkten för undersökningen är en utbildningsinsats om attityder och kunskaper om psykisk ohälsa som innehåller tre moment, vilka upprepas för olika psykiska ohälsotillstånd. I utbildningen ingår för varje tillstånd en teoridel, en video från URs tv-serie Inferno och kontakt med ambassadörer från Hjärnkoll (d v s en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa). Sammanlagt gestaltades sex olika teman.

Resultat

Studien visar påtagliga skillnader i attityder till personer med psykisk ohälsa. I ett flertal frågeställningar uppvisar de grupp som erhållit tilläggsutbildningen en betydligt öppnare attityd till personer med psykisk ohälsa. Den största skillnaden fanns i inställningen till att i framtiden arbeta tillsammans med en person med psykiska problem.
Några resultat från undersökningen:

PÅSTÅENDE/FRÅGA

INSTÄMMER – FÅTT UTBILDNINGEN

INSTÄMMER – EJ FÅTT UTBILDNINGEN

Så långt det är möjligt bör psykiatrisk verksamhet bedrivas i öppna vårdformer89 %77 %
Vi måste inta en mer tolerant inställning till  människor i vårt samhälle, som har en psykisk sjukdom98 %84 %
Det är bäst att undvika människor som har en psykisk sjukdom2 %7 %
De flesta personer som en gång varit patienter på en psykiatrisk klinik är pålitliga barnvakter57 %36 %
I framtiden skulle jag kunna tänka mig att bo tillsammans med en person som har psykiska problem46 %22 %
I framtiden skulle jag kunna tänka mig att bo nära en person som har psykiska problem80 %70 %
I framtiden skulle jag kunna tänka mig att arbeta tillsammans med en person som har psykiska problem62 %40 %
Om jag hade en vän med psykiska problem, vet jag vilket råd jag skulle ge honom/henne för att få professionell hjälp62 %52 %
Skriv ut
20 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer