Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Brukarrevision av en gruppbostad i Umeå

Hösten 2014 fick FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i uppdrag av socialpsykiatrin Umeå kommun att genomföra en brukarrevision vid ett av kommunens särskilda boenden inom socialpsykiatrin

Hösten 2014 fick FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i uppdrag av socialpsykiatrin Umeå kommun att genomföra en brukarrevision vid ett av kommunens särskilda boenden inom socialpsykiatrin. FoU-panelen består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa med stor bredd i utbildning och yrkeserfarenhet.

Resultatet visade att det särskilda boendet har en betydelsefull funktion för att personer med psykisk ohälsa ska få det stöd och den hjälp de behöver för sin återhämtning. Det finns många positiva förhållanden i boendet. Det har en god inne- och utemiljö och en god stämning råder bland boende och personal. De boende känner sig trygga och är nöjda med boendets utformning. Genomförandeplaner används som verktyg för att öka inflytandet för den enskilde och även bemötandeplaner finns. De boende har stora möjligheter att påverka vid planering av aktiviteter och vid upprättande av genomförandeplaner. Men det finns även områden som kan utvecklas och förbättras.

Boendets öppna planlösning är ibland störande och det långa avståndet till busshållplats skapar hinder för de boende att ta del av samhällslivet. De boende upplever att de inte har möjlighet att påverka regler och rutiner för boendet i den utsträckning som de skulle vilja och det finns brister i hur information förmedlas från personalgruppen till de boende. Syfte och mål med genomförandeplaner är inte helt klart för alla boende och den upplevs också som stressande för en del. Förbättringar kan göras med tydligare information till de boende och personal om verksamhetens syfte och mål med stödåtgärderna för de boende.

Läs hela rapporten, den finns i vänstermenyn.

Skriv ut

17 april, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer