Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

En utvärdering av omstrukturering av två särskilda boenden

Våren 2013 beslutade Handikappomsorgen i Skellefteå kommun att omvandla två servicebostäder till en servicebostad och ett stöd i ordinärt boende.

Våren 2013 beslutade Handikappomsorgen i Skellefteå kommun att omvandla två servicebostäder till en servicebostad och ett stöd i ordinärt boende. Personerna som berördes av förändringen är personer med psykisk funktionsnedsättning och dess omvårdnadspersonal. FoU-panelen fick i uppdrag att utvärdera processen. Av utvärdering framgår att det finns en hel del man kan förbättra i tillvägagångssättet vid ett liknande genomförande i framtiden. I rapporten finns reflektioner, slutsatser och förslag till förändringar i syfte att minska de negativa effekterna för den enskilde vid liknande processer.

Skriv ut

15 april, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer