Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

FoU-panelen i samarbete med Erfarenhetsforum

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum har fattat en principöverenkommelse med Erfarehetsforum Västernorrland.

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum har fattat en principöverenkommelse med Erfarehetsforum Västernorrland. Erfarenhetsforum är ett socialt företag som kommer att starta under året. Huvudfokus för företaget är att arbeta med brukarrevisioner av kommunala, landstingsdrivna och privata verksamheter som riktar sig mot personer med psykisk funktionsnedsättning. Viss konsult och utbildningsverksamhet kommer också att bedrivas. Kunskapscentrum har ett tiotal medarbetar i sin FoU-panel som genomgått utbildning i brukarrevision. Erfarenhetsforum kommer att använda dessa i de revisioner som i första hand genomförs i Umeå. Hur samarbetet utvecklas beror på de uppdrag som kommer in och vilka resurser FoU- panelen kan bistå med.

erfarenhetsforum.se >>

Skriv ut

17 mars, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer