Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

FOU panelen lämnar startblocket

Har ni en forskningsplan, projektplan eller en utvecklingsplan som ni vill ha granskade av brukare? Vi är 15 personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa i någon form som är intresserade av forsknings och utvecklingsfrågor inom vård och omsorg och utbildningsväsende.

Har ni en forskningsplan, projektplan eller en utvecklingsplan som ni vill ha granskade av brukare? Vi är 15 personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa i någon form som är intresserade av forsknings och utvecklingsfrågor inom vård och omsorg och utbildningsväsende. Vi vill hjälpa till att höja kvaliteten inom dessa områden med hjälp av våra personliga erfarenheter och våra kunskaper inom forskningsmetodik.


Panelenmedarbetarnas kompetens kan nyttjas av forskare som en resurs:

  • i genomförandet av forskningsprojekt, allt från att vara ett ”bollplank” i ett tidigt skede, vara en aktiv part i projektplaneringen, granska projektplaner, till att vara en aktiv part i genomförandet. Våra nätverk är detta sammanhang en tillgång.
  •  i olika stadier i framställandet av frågeformulär eller instrument.
  •  i datainsamling.
  •  i analysarbetet.
  •  i spridning av resultat

Panelen medarbetarna kan bidra vid:

  • genomförandet av utvärderingar och uppföljningar av myndigheters, företags och vård- och omsorgsgivares, verksamheter, insatser och projekt som tex brukarrevisioner av vårdinsatser, boendestöd, och annan service
  • projektering av stödboende och sysselsättningsverksamhet
  • konferenser och utbildningar utifrån sina kunskaper och erfarenheter

INTRESSERAD?

Kontakta oss via vår panelsamordnare Karl-Anton Forsberg

Skriv ut
16 februari, 2010 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer