Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

FoU-panelen rullar på

Vårterminen har för FoU-panelen präglats av de två brukarrevisionerna som påbörjades under oktober 2011. De två grupperna har påbörjat sammanställning av data och rapportskrivning.

Vårterminen har för FoU-panelen präglats av de två brukarrevisionerna som påbörjades under oktober 2011. De två grupperna har påbörjat sammanställning av data och rapportskrivning. En rapport förväntas vara färdig innan semestertid och den andra något senare. Dessutom har följande hänt:

Panelen har också för marknadsföring tagit fram en informationsfolder och en PowerPoint presentation.

Panelen besökt institutionen för klinisk vetenskap/psykiatri samt institutionen för socialt arbete vid deras forskarstafett.

Panelen har lämnat synpunkter på ett forskningsprojekt ”Utfall av två typer av gruppbehandlingar med eller utan inslag av djur och kreativt skapande” som drivs av psykolog Helen Stenlund i Skellefteå. Skötaren Lena Stenvall och sjuksköterskan Kicki Hedström Skellefteå presenterade sitt utbildnings/utvecklingsprojekt om en förbättring av, och nyttjande av vårdplaner. Panelen lämnade värdefulla synpunkter till Lena och Kicki.

Vidare har panelen ägnat sig åt intern fortbildning främst i etikfrågor och kvalitativ innehållsanalys. Panelen har under våren även förstärkts av tre trainnees varav två börjat och en börjar efter sommaruppehållet. För att klara framtida utmaningar kommer höstterminen att inledas med en kickoff i form av två utbildningsdagar på Edelviks FHS i Burträsk.

Skriv ut

2 augusti, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer