Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nya medarbetare tilll FoU-panelen utbildas

I februari drog den grundläggande forskarutbildningen riktad till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa igång.

Bild: Professor Emeritus Lars Hansson  och professor Bengt Svenson båda Lunds universitet och CEPI (Centrum för Evidensprövade Psykosociala Insatser)

Utbildningen är ämnad att ge deltagarna kunskap i hur forskning bedrivs och rapporteras. Deltagarna skall tillsammans med den nyvunna forskningskompetensen kombinerat med sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa öka delaktigheten i och inflytandet över hur forskning och utveckling bedrivs inom psykiatri och socialpsykiatri. Kursen omfattar 40 timmar samt ett seminarium. Lärare i kursen är forskare och pedagoger och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Nu utbildas 10 personer samt tre tidigare panelenmedarbetare som ges möjlighet till repetition. Efter genomgången utbildning kommer man att ingå i den FoU-panel som KunskC driver sedan 7 år. Uppdraget i FoU-panelen är arvoderat. Avnämare för FoU-panelens tjänster är bla universitetets studenter och doktorander samt för verksamhetsutveckling inom psykiatrin och socialpsykiatrin. KunskC ser fram emot det kompetenstillskott som dessa nya medarbetare kommer att innebära.

Skriv ut

16 mars, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer