Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Utvärdering av Slussen

Utbildningssatsningen Slussen genomförs i Kunskapscentrums regi och är riktad till baspersonal inom socialtjänst och psykiatri i Västerbotten.

Utbildningssatsningen Slussen genomförs i Kunskapscentrums regi och är riktad till baspersonal inom socialtjänst och psykiatri i Västerbotten. I uppdraget ingår också att följa upp insatsen utifrån olika aspekter och rapportera till socialstyrelsen. Det är i den delen FoU-panelen kommer att bidra med sitt kunnande. KunskC:s Karl-Anton Forsberg och Mikael Sandlund ansvarar för en del av utvärderingen. De har förberett ett antal intervjufrågor som skall ställas till personal som genomgått utbildningarna. Frågorna skall också presenteras för det ”lärarlag” som genomfört utbildningarna. Denna process är inte färdig ännu utan förväntas pågå under januari 2011. Efter det ska materialet presenteras för panelen, för en slutlig diskussion och en ”utlysning” av uppdraget bland panelens deltagare att intervjua personal. I uppdraget ingår också att följa upp insatsen utifrån olika aspekter och rapportera till socialstyrelsen. Det är i den delen FoU-panelen kommer att bidra med sitt kunnande. KunskC:s Karl-Anton Forsberg och Mikael Sandlund ansvarar för en del av utvärderingen. De har förberett ett antal intervjufrågor som skall ställas till personal som genomgått utbildningarna. Frågorna skall också presenteras för det ”lärarlag” som genomfört utbildningarna. Denna process är inte färdig ännu utan förväntas pågå under januari 2011. Efter det ska materialet presenteras för panelen, för en slutlig diskussion och en ”utlysning” av uppdraget bland panelens deltagare att intervjua personal.

Skriv ut

18 februari, 2010 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer