Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Utvärderingen av Slussen är klar

Denna utvärdering har gjorts som ett tillägg till den traditionella utvärderingen för att få en fördjupad bild av deltagarnas upplevelser av utbildningssatsningen Slussen.

Denna utvärdering har gjorts som ett tillägg till den traditionella utvärderingen för att få en fördjupad bild av deltagarnas upplevelser av utbildningssatsningen Slussen. Strukturerad telefonintervju valdes som metod och FoU-panelen anlitades för intervjuarbetet. Några teman var av särskilt intresse. Hit hörde deltagarnas motiv för att gå kursen eftersom kurser erbjudna av arbetsgivaren ibland uppfattas som mindre attraktiva än de utbildningar man på egen hand letar upp och ansöker om att få gå. Likaså var det särskilt intressant vad deltagarna upplevde att de fått med sig från kursen som var av direkt praktisk nytta i deras dagliga arbete med brukarna.

Skriv ut

17 september, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer