Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Hälsocoachmodellen

Risken att drabbas av fysisk ohälsa som en komplikation till psykisk ohälsa är klarlagd sedan länge

Risken att drabbas av fysisk ohälsa som en komplikation till psykisk ohälsa är klarlagd sedan länge. En forskningsstudie som genomfördes av psykiatrisjuksköterskan och dåvarande länsdelssamordnaren Karl-Anton Forsberg visade på att vissa riskfaktorer kan reduceras med ett speciellt utformat program med fysisk aktivitet och ökad kunskap och kost och näring. Denna kunskap kombinerad med andra fungerande insatser utvecklades sedan till ett program som kan användas inom vård och stöd organisationer. Hälsocoachmodellen innefattar Hälsokurser för brukare/patienter och personal och närstående och personlig coachning direkt eller indirekt via ombud för personer med särskilda behov eller med ökad risk för fysisk ohälsa. Därtill finns möjlighet för intresserade verksamheter att blir diplomerade som hälsofrämjande verksamhet med hjälp av hälsocoachen.

Erfarenheterna av projektet sammanställdes i en arbetsbok med rubriken ”Hälsa och ett liv i balans för personer med psykisk funktionsnedsättning – en arbetsbok för dig som coachar”.  
Hälsocoachprojektet som ägdes av Schizofreniförbundet i Västerbotten eftersträvade hög grad av brukarinflytande med en styrelse med representanter från olika brukarföreningar men också från psykiatri och socialtjänst. Projektet finansiering av Allmänna arvsfonden, några av länets kommuner och landstinget. I projektet arbetade Moa Johansson, Elin Fagernäs, Kristin Åhman, Eva Carina Karlsson, Maria Borgstedt (hälsocoacher) Rickard Öhlund projektledare och ordförande för Schizofreniförbundet samt Karl-Anton leg ssk, med.dr.

Skriv ut

8 april, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer