Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Chefer brister i kunskap om psykisk ohälsa

Hjärnkoll har låtit Novus och CEPI geomföra en undersökning bland chefer och deras förhållande till psykisk ohälsa. Den visar på bristande kunskap om psykisk ohälsa och att det sakans policies och rutiner för hur den ska hanteras på arbetsplatsen.

Hjärnkoll har låtit Novus och CEPI geomföra en undersökning bland chefer och deras förhållande till psykisk ohälsa. Den visar på bristande kunskap om psykisk ohälsa och att det sakans policies och rutiner för hur den ska hanteras på arbetsplatsen.

Undersökningen i sammandrag:

  • Undersökningen visar att 7 av 10 av de tillfrågade cheferna har en personlig erfarenhet av psykisk sjukdom. Den vanligaste erfarenheten är via anhöriga eller nära vänner. Nio procent av cheferna har erfarenhet av egen sjukdom.
  • 6 av 10 chefer kan tänka sig att anställa en person med erfarenhet av psykisk ohälsa.
  • Samtidigt uppger endast 45 procent av cheferna att man har god kunskap hur man som chef ska agera för att stödja anställda som får problem med sin psykiska hälsa. Dessutom uppger mer än varannan chef att på företaget saknas policy och rutiner för hur man som chef ska agera.
  • Drygt 8 av 10 chefer uppger att det är viktigt att man har god kunskap om hur man ska agera och drygt 7 av 10 anser det viktigt att det finns policy och rutiner för detta på arbetsplatsen.
  • Kunskapen om hur man som chef ska agera för att stödja anställda som har problem med sin psykiska hälsa uppges vara större på stora företag än mindre.
  • Undersökningen visar också att det bland chefer, liksom bland allmänheten är vanligt med negativa attityder till psykisk sjukdom. Till exempel så kan inte 27 procent av de tillfrågade cheferna tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom.
Skriv ut
23 november, 2010 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer