Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Enkel insats förbättra vårdpersonals attityder

Regeringsuppdraget Hjärnkoll har i samarbete med psykiatriska omvårdnadsprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall genomfört en jämförande studie om studenters attityder till personer med psykisk ohälsa

Regeringsuppdraget Hjärnkoll har i samarbete med psykiatriska omvårdnadsprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall genomfört en jämförande studie om studenters attityder till personer med psykisk ohälsa. En grupp studenter har utvärderats före och efter att de fått en tilläggsutbildning om psykisk ohälsa. Skillnaderna i attityder är påtagliga. Efter utbildningen anser 100 procent av studenterna att den bästa behandlingen för människor med psykisk sjukdom är att vara delaktiga i samhället, jämfört med bara 77 procent innan utbildningen.

Utbildningsinsatsen

Utbildningsinsatsen har skett på kursen Kommunikation och Bemötande som genomförs inom ramen för det psykiatriska omvårdnadsprogrammet. Utbildningen innehöll bl a ett pass där ambassadörer från kampanjen Hjärnkoll (d v s personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa) berättar om sina personliga upplevelser och reflekterar tillsammans med studenterna.

Några resultat från undersökningen

  • 100 procent av studenterna anser efter utbildningen att den bästa behandlingen för människor med psykisk sjukdom är att vara delaktiga i samhället, jämfört med endast 77 procent innan utbildningen.
  • 92 procent anser att människor med allvarliga psykiska problem kan återhämta sig helt, jämfört med 76 procent före utbildningen.
  • 68 procent anser att de flest människor med psykiska problem får professionell hjälp inom sjukvården, jämfört med endast 20 procent före utbildningen.

Utvärderingen genomfördes av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI). 35 studenter deltog i studien

Skriv ut

20 november, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer