Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Handledning – Så gör du som chef

Psykisk ohälsa är en växande orsak till sjukskrivning på våra arbetsplatser. Hur stödjer jag som chef en anställd som mår dåligt på bästa sätt?

Psykisk ohälsa är en växande orsak till sjukskrivning på våra arbetsplatser. Hur stödjer jag som chef en anställd som mår dåligt på bästa sätt? Hur motverkas negativ stress i arbetslaget? Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och välbefinnande? Det är några av de frågor som aktualiseras i denna handledning för chefer med personalansvar i privat och offentlig tjänst som tagits fram av Hjärnkoll.

Som en del i sin kampanj riktar sig Hjärnkoll nu mot arbetslivet och dess chefer. En undersökning om chefers förhållande till psykisk ohälsa visade på stora brister i kunskap och att det saknas policies och rutinder när psykisk ohälsa uppkommer på en arbetsplats. Hjärnkoll har därför tagit initiativ till en handledning för chefer med personalansvar i privat och offentlig tjänst. Ambitionen är att handledningen ska vara ett verktyg i vardagen.

Genom att beställa denna kostnadsfria 56-sidiga handledning får du som chef med personalansvar konkret stöd hur du kan arbeta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen – ett värdefullt verktyg i din vardag. Mottagaren betalar portokostnaden.

Beställ från Hjärnkolls kampanjwebb

Du kan också ladda ner skriften som pdf. Se vänster.

Skriv ut
23 december, 2010 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer