Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Hjärnkoll ger positivare attityder i Västerbotten

Resultatet från Hjärnkolls andra återkommande nationella befolkningsundersökning visar på positiva förändringar av allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom.

Resultatet från Hjärnkolls andra återkommande nationella befolkningsundersökning visar på positiva förändringar av allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom. I Hjärnkolls tre kampanjlän Västerbotten, Uppsala och Region Västra Götaland syns positiva förändringar av attityder för hela befolkningen i länet/regionen.

Drygt 1,3 miljoner svenska har uppmärksammat kampanjen Hjärnkoll under 2010. Resultaten från undersökningen visar att de som uppmärksammat kampanjen har mer positiva attityder jämfört med övriga. En slutsats av utvärderingen är att kampanjens aktiviteter har bidragit till förändringen.

Resultatet från Hjärnkolls andra återkommande nationella befolkningsundersökning som genomfördes oktober-november 2010 (CEPI) visar på positiva förändringar av allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom. I de tre kampanjlänen Västerbotten, Uppsala och Region Västra Götaland syns positiva förändringar av attityder för hela befolkningen i länet/regionen. Det gäller framförallt attityder som rör social distans, till exempel:

  • Andelen människor som upplever att det är skrämmande att tänka sig att människor med psykiska sjukdomar bor i ens bostadsområde har minskat från 17 procent till 11 procent. Det betyder att en tredjedel, eller var tredje person, som upplevt det som skrämmande nu har ändrat uppfattning. I procent är den positiva förändringen 35 %.
  • Andelen som inte skulle vilja bo granne med människor som har haft en psykisk sjukdom har minskat från 18 procent till 13 procent. Här är den positiva förändringen 28 %, d v s drygt var fjärde person som tidigare inte ville bo granne med en psykisk sjuk har ändrat uppfattning.

Västerbottens kampanjledare Marjet Gustavsson kommenterar resultatet i Nyheter P4 Västerbotten den 26 januari så här:

– Det är fortfarande mycket att göra men det är en tydlig förändring vilket både förvånade och gladde mig.

 

Läs och lyssna på inslaget i Nyheter P4 Västerbotten

Skriv ut

26 januari, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer