Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

(H)JÄRNKOLL LEVER!

Västerbotten är Hjärnkoll så etablerat och det finns så många duktiga ambassadörer så det är klart att detta arbete inte upphör!

I veckan som gick sände det Stockholmsbaserade Riksförbundet Hjärnkoll ut ett meddelande till alla attitydambassadörer i hela Sverige om att alla arrangemang måste ställas in och om att hemsidan skulle slockna för man hade inte fått besked om de pengar man ansökt om hos Socialdepartementet. Framtiden beskrevs som oviss.

Detta är ett mycket dumt meddelande som inte stämmer, till exempel för attitydambassadörerna i Västerbotten. Det som kanske ska ställas in gäller endast sådant som är bokat via Stockholm.

Meddelandet kan också läsas så att hela attitydsarbetet (H)järnkoll är nedläggningshotat. Detta är också helt fel. Hjärnkoll är sedan den centrala kampanjen avslutades huvudsakligen ett arbete som bedrivs regionalt och lokalt, bland annat här i Västerbotten. Staten har anslagit medel för det lokala Hjärnkollsarbetet och Föreningen Hjärnkoll Västerbotten har just skickat in en ansökan till Socialstyrelsen som är den myndighet som fördelar dessa pengar. Marjet Gustavsson på KunskC har hjälpt föreningen med att skriva ihop denna ansökan. Besked om medel kommer senare under året. Oavsett hur det går med denna ansökan så kommer Hjärnkoll att leva och verka i Västerbotten. Självklart betyder tillgången till statsbidrag en hel del för hur intensivt och brett arbetet kan bli men attitydarbetet i vårt län kommer att fortsätta oavsett eventuella statsbidrag. Medel kan man ju ragga från flera olika håll.

I Västerbotten är Hjärnkoll så etablerat och det finns så många duktiga ambassadörer så det är klart att detta arbete inte upphör!  Attitydambassadör är något man är och det är man så länge man vill vara det och så länge som det behövs attitydambassadörer. Förmodligen behövs det sådana väldigt länge till…

Så fort vi fick kännedom om det meddelandet från riksförbundet Hjärnkoll reagerade vi till dem som skrivit under och bad dem att de skulle gå ut med ett förtydligande så att missförstånd kanske kunde undvikas. Av oklara skäl så verkar man inte göra det. Ambassadörerna i Västerbotten har blivit kontaktade av Marjet så att de inte ska tro att meddelandet gäller dem.

Man måste dock också inse att när man skickar ut meddelanden av den typ som riksförbundet gjorde når man många fler mottagare än de som står i mottagarfältet. Eftersom det är jätteviktigt att den felaktiga uppfattningen att Hjärnkoll kanske måste upphöra, att arrangemang måste ställas in osv INTE sprids i Västerbotten så skriver vi nu detta extra nyhetsbrev. Västerbotten är inte ensamt om att ha ett levande regionalt och lokalt Hjärnkoll – förmodligen är det meddelandet från Stockholm ungefär lika fel och oroande på fler ställen än i Västerbotten.

Sverige är så mycket mer än Stockholm, fast det är lite svårt minnas för de som verkar i huvudstaden ibland…  Simma lugnt!

Mikael Sandlund, Karl-Anton Forsberg 

Skriv ut

8 februari, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer