Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Hur är Noliabesökarens attityder till psykisk ohälsa? – tre snabba frågor

Under Noliaveckan i Umeå mellan den 6 till 14 augusti 2011 medverkade kampanjen (H)järnkoll med en monter där man informerade om kampanjen, och attityder till psykisk sjukdom.

Under Noliaveckan i Umeå mellan den 6 till 14 augusti 2011 medverkade kampanjen (H)järnkoll med en monter där man informerade om kampanjen, och attityder till psykisk sjukdom. Montern bemannades av kampanjens ambassadörer, projektledare, personal från psykiatrin och Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten. Förutom den muntliga informationen fick monterbesökaren diverse informationsmaterial. De ombads också, om de ville, att besvara tre attitydfrågor. Ur de som besvarat enkäterna utlottades dagligen två böcker av Arvid Lagercrantz, ”Mitt galna liv”.

Nolia-besökaren verkar ha en högre acceptans för psykisk ohälsa än befolkningen i allmänhet i Sverige. De anser i betydligt högre grad att psykisk sjukdom är att jämföra med annan sjukdom (85%) i jämförelse med svensk allmänhet (67%). När det gäller de återstående påståendena så svarar Nolia mässans besökare i stort som de svarande i befolkningsundersökningen från 2009.Dessa tre påståenden är ryckta ur två frågeformulär som tillsammans omfattar 30 påståenden varför inte alltför stora växlar kan dras. Särskilt påstående 3 innebar vissa svårigheter att förstå för en del av Nolia-besökarna eftersom de skulle ta ställning till om andra tror att personer med psykisk sjukdom är farligare än andra. Miljön på en mässa är inte heller den bästa när man skall ta ställning till lite krångliga frågeställningar.

Läs hela undersökningen

Skriv ut

20 augusti, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer