Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kvinnor mer toleranta än män till psykisk ohälsa

Kvinnorna skulle i större utsträckning kunna samtala naturlig med grannar som haft en psykisk sjukdom, 17 procent jämfört med 12 procent av männen eller tänka sig att ha en vän som tidigare varit patient inom psykiatrin.

Undersökningsresultatet i sammandrag:

  • 70 procent av kvinnorna i jämförelse med 56 procent av männen vet vilket råd man skulle ge en vän med psykiska problem för att få professionell hjälp.
  • 71 procent av kvinnorna har i jämförelse med männen, 55 procent, mer kunskaper om vart man ska vända sig för att få hjälp.
  • Kvinnor har i större omfattning någon gång haft en vän med psykiska problem, 73 procent jämfört med 63 procent av männen.
  • 29 procent av kvinnorna jämfört med 39 procent av männen uppger att psykisk sjukdom är en sjukdom vilken som helst.
  • Kvinnor är till exempel mer positivt inställda att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom, 29 procent jämför med 23 procent a männen.

Kvinnorna skulle i större utsträckning kunna samtala naturlig med grannar som haft en psykisk sjukdom, 17 procent jämfört med 12 procent av männen eller tänka sig att ha en vän som tidigare varit patient inom psykiatrin.

 

– Toleransen till personer med psykisk sjukdom är större bland kvinnor än bland män, säger Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken. Fler kvinnor än män vet vart man ska vända sig när man har psykiska problem.

 

(H)järnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap och förbättra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det treåriga regeringsuppdraget drivs av Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och pågår 2010-2011.

Skriv ut
23 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer