Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Män och kvinnor om psykisk ohälsa

I korthet visar studien att fler män än kvinnor tycker att psykisk ohälsa är skamligt.

I korthet visar studien att fler män än kvinnor tycker att psykisk ohälsa är skamligt. Männen har i mindre utsträckning någon man kan prata med och mindre kunskap om vart man ska vända sig om man får problem med sin psykiska hälsa.

Undersökningsresultatet i sammandrag (urval 1000 svenskar varav 510 män  och 490 kvinnor):

  • Män anser i högre utsträckning än kvinnor att det är skamligt att ha psykiska problem.
  • Män har i mindre utsträckning än kvinnor kunskap om vart man kan vända sig om man får problem med sin psykisk hälsa. Var tredje man (32%) vet inte eller är osäkra vart man ska vända sig. För kvinnorna är motsvarande siffra 24 procent.
  • Hälften så många män (17%)  som kvinnor (35%) har sökt professionell hjälp för sina psykiska problem.
  • 28 procent av männen, jämfört med 19 procent av kvinnorna uppger att de har personer i sin närhet som de kan prata med om sin psykiska hälsa.
  • 38 procent av männen skulle inte eller är osäkra om de skulle berätta för en vän om de fick psykiska problem. Samtidigt instämmer 83 procent av männen att det är viktigt att ha någon som man litar på om man mår psykiskt dåligt.  Motsvarande siffror för kvinnorna i undersökningen är 26 respektive 89 procent.

 

Genomfördes av Novus Opinion på uppdrag av Hjärnkoll i november 2010

Skriv ut

8 december, 2010 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer