Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Om tvångsvård och anhöriga

Carina Marklund träffade personal från psykiatrin i Skellefteå och berättade om sina erfarenheter om tvångsvård utifrån ett anhörigperspektiv.

Carina Marklund träffade personal från psykiatrin i Skellefteå och berättade om sina erfarenheter om tvångsvård utifrån ett anhörigperspektiv. Hon beskrev sin process när hennes mamma första gången tvångsomhändertogs. Hon uppmärksammande sitt som anhörigs beteende med självtvivel, försök att finna logik och om det ambivalenta beslutet att söka hjälp utifrån. Hom berättade också om upplevelsen av själva tvångsomhändertagningen. Om mötet med polis och psykiatri, om mötet på psykiatriavdelningen (efter tvångsinjicering),  vårdmöte och hopplöshet och vanmaktskänslor när LPT:n (lagen om psykiatrisk tvångsvård) löpt ut. Hon delade också med sig av sina ansvarskänslor/sitt medberoende och svårigheter efter utskrivning.  Hon gav också en bild av mammans upplevelse av tvångsomhändertagningen. Under tiden som hon berättade ställde personalen frågor och hon förde en dialog med dem. Hon frågade hur de känner kring, och ser på, tvångsvård och hur de arbetar med anhöriga under sådana tillfällen vilket resulterade i en riktigt bra dialog!

Förläsningen den var en del av en socialpsykiatrisk utbildning för baspersonal i Västerbotten, Slussen, som drivs av Socialpsykiatrsikt Kunskapcentrum

Skriv ut
15 januari, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer