Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Psykisk ohälsa och arbetslivet – Ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser

Syftet med projektet är att:

ORGANISATION

Projektägare: Region Västerbotten/socialpsykiatriskt kunskapscentrum

Projektledare: Marjet Gustavsson

Styrgrupp: Urban Markström, kunskaps C, Mikael Holmlund, samordningsförbundet Umeå, Stellan Berglund samordningsförbundet Skellefteå, Stig-Lennart Karlsson samordningsförbundet Lycksele, Torbjörn Halvardsson, företagarna, Rickard Carstedt LO.

Projekttid: 2010-08-01 – 2012-07-31

Syftet med projektet är att:

  • att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk ohälsa/sjukdom/funktionshinder på arbetsplatser och bland arbetsmarknadens parter i Västerbotten.
  • att skapa handlingsstrategier med avseende på personer med anställning som drabbas eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa/sjukdom.
  • att personer med psykiska funktionshinder i högre utsträckning ska ges tillträde till arbetsmarknaden.

Vidare avser projektet att utveckla och förmera den nationella satsningen (H)järnkoll vars syfte är att öka kunskaperna och förändra attityderna hos allmänheten mot personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar.

Arbetet ska:

  • Skapa ett offentligt samtal om attityder och beteende i frågor som rör psykisk sjukdom
  • Skapa mötesplatser mellan personer som har erfarenhet av psykisk sjukdom och de som inte har det.
  • Skapa en dialog med arbetsmarknadens parter kring frågor om psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Projektet psykisk ohälsa och arbetslivet förstärker och fördjupar särskilt arbetet som är relaterat till arbetslivet.

Skriv ut
23 augusti, 2010 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer