Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Psykisk ohälsa skrämmer inte chefer med egen erfarenhet

Hjärnkoll senaste undersökning visar att chefer med egen erfarenhet inte skräms av psykisk ohälsa.

Hjärnkoll senaste undersökning visar att chefer med egen erfarenhet inte skräms av psykisk ohälsa. Till exempel kan 82 procent av de chefer som har anställda med psykisk ohälsa tänka sig att arbeta tillsammans med en person med psykiska problem även i framtiden. Motsvarande siffra för chefer utan anställda med psykisk ohälsa är 62 procent.

I Hjärnkolls senaste undersökning visar på en positiv trend inom arbetslivet. Chefer som har eller har haft anställda med psykiska problem vill i större utsträckning arbeta med personer med psykisk ohälsa i framtiden. 82 procent av de chefer som har anställda med psykisk ohälsa tänka sig att arbeta tillsammans med en person med psykiska problem. Motsvarande siffra för chefer utan anställda med psykisk ohälsa är 62 procent.

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken bakom långtidssjukskrivningarna och den näst vanligaste orsaken till de kortare sjukskrivningarna i Sverige. Studien visar att bland de chefer som inte vet om organisationen har anställda med psykisk ohälsa svarar bara 40 procent att man har rutiner för hur chefer ska agera vid anställdas psykiska ohälsa.

Undersökningen visar också att ju oftare det finns rutiner desto bättre kunskaper har cheferna att hantera den psykiska ohälsan. Ju bättre kunskaper cheferna har desto bättre attityder har man till personer med psykisk ohälsa.

– Chefers kunskapsnivå spelar en viktig roll när en anställd utvecklar psykisk ohälsa och då man senare ska tillbaka i arbetet. Att prata mer öppet om psykisk hälsa och ohälsa samt att höja kunskapen får stor betydelse för såväl arbetsgivare som för en av fyra personer i Sverige, utvecklar Rickard Bracken.

Till exempel kan 82 procent av de chefer som har anställda med psykisk ohälsa tänka sig att arbeta tillsammans med en person med psykiska problem även i framtiden. Motsvarande siffra för chefer utan anställda med psykisk ohälsa är 62 procent.

Undersökningen har gjorts av Novus och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll.

Skriv ut

18 april, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer