Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Varannan vet inte hur de ska agera när kollegan mår dåligt

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Samtidigt visar nya siffror från en Sifoundersökning att mer än varannan kollega är osäker på hur man ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa.

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Samtidigt visar nya siffror från en Sifoundersökning att mer än varannan kollega är osäker på hur man ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa. Med anledning av detta lanserar kampanjen Hjärnkoll i dag, den 21 mars, en ny handledning för kollegor.

Även om det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på chefer så är kollegors inställning och kunskaper viktiga. Idag lanserar därför kampanjen Hjärnkoll en ny handledning med praktiska råd för hur kollegor kan agera vid psykisk ohälsa på jobbet.

– Västerbottens arbetsgivare har mycket att vinna på att förebygga och hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. Alla medarbetare kan bidra till en öppnare diskussion kring psykisk hälsa och ohälsa, säger Marjet Gustavsson som arbetat med att ta fram boken samt också är kampanjlänsansvarig för Hjärnkoll i Västerbotten .

I Sifoundersökningen svarade 56 procent av över 1000 tjänstemän att man inte vet eller är tveksam över hur man ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa.

– Handledningen kan motverka den här osäkerheten som annars bidrar till att det ofta blir tyst på arbetsplatsen och att kollegor undviker varandra, vilket i sin tur förvärrar problemen, förklarar Marjet Gustavsson.

Siffrorna visar också att arbetsplatser har mycket att vinna på att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Av de som uppger att det pågår ett förebyggande arbete på den egna arbetsplatsen svarar hela 71 procent att man vet hur man ska agera som kollega, och man vet i avsevärt högre utsträckning var man ska vända sig för stöd. Men bara 25 procent svarar att det pågår ett förebyggande arbete på den egna arbetsplatsen.

Utöver handledningen har kampanjen Hjärnkoll över 20 privatpersoner som är ute och föreläser utifrån sina egna erfarenheter på Västerbottens arbetsplatser.

För mer information kontakta:
Marjet Gustavsson , kampanjlänsansvarig i Västerbotten 070 6057549, Rickard Bracken, projektledare, 08-600 84 11

Undersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet

Kampanjen Hjärnkoll, som arbetar för lika rättigheter oavsett psykiska olikheter, har låtit TNS Sifo ställa frågor som rör psykisk ohälsa till 1057 yrkesverksamma tjänstemän från privat och offentlig sektor. Frågorna har ställts under perioden 14–24 september 2012. 52 procent av de svarande är män, 48 procent är kvinnor. Åldersfördelningen motsvarar grovt den på arbetsmarknaden i övrigt med en viss underrepresentation av unga (4 procent av de svarande är upp till 29 år gamla, 44 procent 30-49 år, 47 procent 50-64 år, 5 procent 65 år eller äldre).

FrågaJaNejTveksam/Vet ej
Upplever du att du har kunskap om hur du kan agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa?44 %28 %28%
Vet du till vem på din arbetsplats du ska vända dig för att få stöd om du skulle uppleva psykisk ohälsa?68%21%11%
Pågår det ett förebyggande arbete på din arbetsplats för att hindra att psykisk ohälsa relaterad till arbetet uppstår?25%47%28%
Fråga till respondenter som svarat att det pågår ett förebyggande arbete på den egna arbetsplatsen för att hindra att psykisk ohälsa relaterad till arbetet uppstår (264 pers.)JaNejTveksam/Vet ej
Upplever du att du har kunskap om hur du kan agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa?71%12%17%
Vet du till vem på din arbetsplats du ska vända dig för att få stöd om du skulle uppleva psykisk ohälsa?

Läs mer i Hjärnkolls pressrum >>

Skriv ut

21 mars, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer