Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-02-03 mf – utbildning om fysisk hälsa, alkohol narkotika mm med en orientering i MI (motivating interviewing)

”Den treeninga hjärnan” att förändra vanor, stress och stressrespons, att hitta motivation/Motiverande samtal, kost och fysisk aktivitet, läkemedel och metabol påverkan, alkohol, narkotika, tobak och doping.

Fysisk hälsa och levnadsvanor (inkl ANTD) i MI-perspektiv.

Bakgrund: Samsjukligheten, främst relaterad till levnadsvanor, bland personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik är en av orsakerna till upp till 20 år kortare levnad än övrig befolkning. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har under flertalet år fokuserat på detta område i de återkommande PRIO- överenskommelserna.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personal inom kommuner och landsting som i sitt arbete möter personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom.

Innehåll: ”Den treeninga hjärnan” att förändra vanor, stress och stressrespons, att hitta motivation/Motiverande samtal, kost och fysisk aktivitet, läkemedel och metabol påverkan, alkohol, narkotika, tobak och doping.

Omfattning: 40 timmar- 3 dagar kurs+ 2 dagar för ett eget arbete som är att genomföra en begränsad hälsointervention. Utbildningen kommer att stödjas av en lärplattform som ligger på webben med material, kursinformation och uppgifter tillgänglig för kursdeltagarna.

Kursen är på 3 separata lärarledda dagar och 2 dagar för eget arbete under en period av cirka 12 veckor.  Kursdagar är följande:

Umeå: 3 februari, 2 mars, 13 april

Skellefteå: 4 februari, 1 mars, 12 april

Lycksele: 5 februari, 3 mars, 14 april

Mellan ovanstående kursdagar dagar ligger 16 timmar eget arbete. Kurserna börjar kl 08:30 o pågår till 16:30  Lokal meddelas senare. Kaffe, the och samt lunch bekostas av kursdeltagarna.

Som lärare och föreläsare kommer erfarna personer och ämneskunniga att delta såsom Benno Krachler Öl, med.dr  Arbets och beteendemedicinskt centrum, Umeå, Shaun Martin, dipl livsstilscoach, Karl-Anton Forsberg leg.ssk, Med.dr Socialpsykiatriskt kunskC, m.fl. Personer med egenerfarenhet medverkar också

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för kommunanställda. Landstingsanställda betalar 1400:- + moms.

 

Med reservation för eventuella ändringar.

 

Välkommen med din anmälan till din kontaktperson i länet senast 18 december 2015!

 

Umeå och kranskommuner Helena Jokinen, helena.jokinen@regionvasterbotten.se 076-7665729

Skellefteå och Norsjö Liz Bertoldhsson, liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se  070-2895766

Södra Lappland Marjet Gustavsson, marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se 070 – 6057549

Skriv ut

1 december, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer