Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nyheter från de yttre fälten

I rapporten ”Lång väg till patientnytta” beskriver man i vilken mån Socialstyrelsens riktlinjer verkligen bidragit till att göra vården mer kunskapsbaserad, mer jämlik och om riktlinjerna i sin nuvarande form kan bidra till att göra vården mer patientcentrerad

SKL

Sveriges kommuner och landsting är som tidigare mycket aktiva på området psykisk ohälsa. Vi är ju nu på väg in i det sista året med en överenskommelse mellan SKL coh socialdepartementet och mycket kunskap har samlats. Mycket har också filmats och finns tillgängligt för alla. Läs och leta på denna webbplats http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html

Föreningen Mind 

Föreningen har startat en telefonrådgivningstjänst (och en chat) i kampen mot självmord.

Läs mer på: https://mind.se/sjalvmordslinjen/sjalvmordslinjen/

NSPH
I dagarna har NSPH släppt en remissversion av skriften ”Så vill vi ha det – inget om oss utan oss”. Dokumentet innehåller NSPH:s vision och arbete för en förbättrad psykisk hälsa, och är en omarbetning av ett dokument som nätverket tog fram i början av sitt arbete under den nationella psykiatrisamordningens arbete 2003-06, ett dokument som resulterade i rapporten 2006:6, ”Så vill vi ha det”. Finns att läsa och ladda ner på http://www.nsph.se/wp-content/uploads/2014/07/Inget-om-oss-utan-oss.pdf

I dagarna samlar  NSPH in data för att se hur brukarnätverken upplever inflytandenivån med landsting och kommuner. 

 
Övrigt 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. I rapporten ”Lång väg till patientnytta” beskriver man i vilken mån Socialstyrelsens riktlinjer verkligen bidragit till att göra vården mer kunskapsbaserad, mer jämlik och om riktlinjerna i sin nuvarande form kan bidra till att göra vården mer patientcentrerad. Tyvärr har man kommit fram till att riktlinjerna bara delvis bidragit till bättre kunskap och mer jämlikhet och att riktlinjerna inte i tillräcklig grad understödjer en patientcentrerad vård

Bland annat på grund av ovanstående vill vi propagera för att myndigheterna använder de fakta och de riktlinjer som bland annat presenteras på www.kunskapsguiden.se. Webbplattformen ges ut av Socialstyrelsen med stöd av övriga de myndigheterna på området plus SKL. Bland annat så finns ett flertal webbutbildningar där.

Skriv ut
7 december, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer