Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum upphör vid årsskiftet

Länets kommuner och landstingets psykiatri har valt att inte ge ökad ersättning till Socialpsykiatriskt kunskapscentrum, organisationen KunskC. I och med detta har beslut fattats att Socialpsykiatriskt kunskapscentrum läggs ner den 31 december 2017. Beslutet togs den 13 juni 2017 under KunskC’s styrgruppsmöte. Organisationens kärnfrågor kommer trots beslutet att leva vidare, i andra organisatoriska former.

Det sammantagna beslutet från länets kommuner är att avslå frågan om ökad ersättning till organisationen KunskC fr o m 2018. Psykiatricentrum Västerbotten har inte kunnat fatta beslut i frågan, och därmed beslutades om nedläggning av Socialpsykiatriskt kunskapscentrum per den 31 december 2017.

– Beslutet betyder inte att ägarna tycker att KunskC’s insatser och inriktning är inaktuellt eller oviktigt. Därför ska arbetet fram till nedläggningen inriktas på att placera KunskC’s viktigaste insatsområden hos andra organisationer och i andra organisatoriska former. Säger Mikael Sandlund, KunskC, Region Västerbotten.

Kärnfrågorna kommer att leva vidare, men i dagsläget är det oklart precis var och hur. Torbjörn Olofsson som representant för länsföreningen Hjärnkoll Västerbotten aviserar att man har stort intresse av att adoptera kärnområden och åtaganden från KunskC. Nätverket av socialchefer i länet vill ta ett steg framåt och öka sitt engagemang i forsknings- och utvecklingsfrågorna på välfärdsområdet, inklusive socialpsykiatri.

Kärnområdena för KunskC’s arbete är bland annat:

  • Utbildning för allmänhet och personal i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
  • Arbete med att införa Peer Support i länetFoU-panelen av egenerfarna personer som utbildats i forskningsmetodik
  • Stöd till organisering av länsföreningen Hjärnkoll, inklusive nätverket av attitydambassadörer, samt stöd till lokala nätverk av brukare för brukarinflytande.

I samarbete med projektets ägare, vilka består av kommunerna, landstinget och brukarrörelsen, kommer aktiviteterna inom KunskC’s kärnområden att bibehållas som vanligt fram till årsskiftet.

Arbetet fram till årsskiftet innebär att:

  • Organisation inte åtar sig några nya uppdrag som sträcker sig över den sista december 2017.
  • Enheten tillsammans med socialcheferna och Hjärnkoll Västerbotten ser över hur fortsatt arbete inom ett eller flera kärnområden kan organiseras.
  • Budget och förslag över hur kvarvarande medel ska ”skickas med” kärnområdena och till vem tas fram.
  • Arbetet med årets engagemang fortgår som vanligt: Psykeveckorna 2017 planeras som vanligt, arbetsgrupperna/referensgrupperna träffas som vanligt, FoU-panelen träffas som vanligt, MHFA-utbildningarna bokas och genomförs som vanligt. Tilläggas bör även att nedläggningen av KunskC som organisatorisk enhet inte innebär att anställningarna upphör med automatik.

Fakta om Socialpsykiatriskt kunskapscentrum
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum är en plattform för samhällsbaserat arbete för och med personer med psykiskt funktionshinder. I plattformen finns organisationen KunskC, en forsknings- och utvecklingsverksamhet som jobbar med forskning, utvärdering, utbildning och kunskapsspridning. KunskC står för kunskapsbasering, normaliseringsideologi och stärkt brukarinflytande.

För mer information:

Mikael Sandlund
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum, Region Västerbotten
​070-517 53 79, mikael.sandlund@regionvasterbotten.se

Karl-Anton Forsberg
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum, Region Västerbotten
​070-583 59 49, karlanton.forsberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt
​Olivia Collin
​Kommunikatör, Region Västerbotten
​073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

16 juni, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer