Information:

Datum, tid och plats

2020-10-22
09:30 - 16:00

Hotell Scandic, Skellefteå

Aktiviteten riktar sig till
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten


Hbtq-diplomering, träff 2

Mer information kommer

Tillbaka till kalendariet