Information:

Datum, tid och plats

2020-11-19
13:00 - 14:30

Webbmöte

Aktiviteten riktar sig till
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten


Hbtq-diplomering, träff 2


13.00 En inkluderande verksamhet 

14.30 Slut för dagen


Tillbaka till kalendariet