Information:

Datum, tid och plats

2020-10-29
10:00 - 10:55

Webbmöte

Sista anmälningsdatum
2020-10-01

Aktiviteten riktar sig till
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten


55 minuter med regionbiblioteket: Att gå från att gissa till att lyssna - användardriven verksamhetsutveckling via tjänstedesign

Inom ramen för det digitala kompetenslyftet Digitalt först erbjuder Regionbibliotek Västerbotten en samtalsyta för frågor som rör biblioteksutveckling i relation till den demokratiska och användardrivna metoden tjänstedesign.


Torsdag 8 oktober kl 10.00-10.55

eller

Torsdag 29 oktober kl 10.00-10.55


Anmäl dig här senast 1/10.


Före mötet får du då en länk till Teams.


Under mötet kommer du att behöva lurar med mikrofon och en webbkamera.

Tillbaka till kalendariet