Information:

Datum, tid och plats

2021-01-28
09:00 - 09:55

​Webbmöte

Sista anmälningsdatum
2021-01-22

Aktiviteten riktar sig till
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten


55 minuter med regionbiblioteket: Att stärka barns och ungas digitala rättigheter

​Känns det fortfarande lite svårt med integritet för målgruppen barn och unga, kopplat till nätet?

Eller behöver du repetera dina kunskaper tillsammans med andra? 
Barnkonventionen som lag gör att vi på folkbiblioteken kan stärka barnen på en mängd olika sätt.

Innan vi ses ska alla ha läst igenom artikeln "Vägledning för att stärka barn och ungas digitala rättigheter" på Digiteket, samt följt länkarna som artikeln hänvisar till. Det är mycket viktigt, eftersom vi tillsammans ska samtala om hur vi själva gör, om det finns sätt att göra det ännu bättre på och vad vi tar med oss tillbaka till verksamheten. 

Anmäl dig här


Se till att ha bra uppkoppling, ljud och helst kamera för att vi ska kunna samtala och arbeta ihop i det digitala rummet.

Tillbaka till kalendariet