Information:

Datum, tid och plats

2021-03-16
09:00 - 09:55

​Webbmöte

Sista anmälningsdatum
2021-03-15

Aktiviteten riktar sig till
Barn- och skolbibliotekarier i Västerbotten


55 minuter med regionbiblioteket: BUS-nätverket

Är du barnbibliotekarie eller skolbibliotekarie och verksam i Västerbotten? 

I år ska vi söka hitta fler former för samverkan, och vi ska klura på hur BUS-nätverket (BarnUngSkol) i Västerbotten skulle kunna fungera. 

Därför bjuder vi in så många som möjligt till ett förutsättningslöst samtal under vilket vi tillsammans påbörjar arbetet med att ringa in nätverkets syfte.


Se till att ha bra uppkoppling, ljud och helst kamera för att vi ska kunna samtala och arbeta ihop i det digitala rummet

Tillbaka till kalendariet