Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

RCE North Sweden

Tänk globalt och agera lokalt med hjälp av regional expertis på lärande för hållbar utveckling – glokala lösningar för att nå de 17 Globala målen.

RCE North Sweden är ett regionalt centrum med expertis på lärande för hållbar utveckling i norra Sverige sedan FN-universitetets godkännande 2012. Syftet med denna webbplats är att ge samlad information om arbetet och vara ett nav för samordning, kontakter och dokumentation.

Workshop i Storuman 21 mars 2018!

Anmälan

Under våren 2018 kommer arbetet att intensifieras och bl.a. en workshop att hållas i Storuman med intresserade aktörer för att ta fram underlag till regionala prioriteringar för fortsatt arbete och en handlingsplan. Fler dokument och samarbetsytor kommer att publiceras efter beslut i styrgruppen med företrädare från Umeå universitet, Region Västerbotten och Umeå kommun.

Välkommen att kontakta RCE North Sweden!

Per-Daniel Liljegren, FoU-ledare inom skola/utbildning

Uppdaterad 12 februari, 2018 kl 3:36 av Per-Daniel Liljegren