NYHETER 2020-05-29

Kampanjer ska få unga och äldre att må bra i sommar

Utvecklingskurvan ser bra ut för Västerbotten, med färre nya fall, färre som intensivvårdas på sjukhus och positiva rapporter från flera äldreboenden. "Den här utvecklingen vill vi absolut behålla. Därför måste vi hålla ut ett bra tag till", säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, vid onsdagens presskonferens.

Kent Ehliasson och Gunilla Persson vid onsdagens presskonferens. Foto: Jan Alfredsson

Det är genom att följa de allmänna råden – stanna hemma om man är sjuk, hålla distans till varandra och tänka på att tvätta händerna – som smittspridningen minskar.

– När man tittar på siffrorna kan man se att vi i Västerbotten hittills har varit bra på det, säger Gunilla Persson.

I Västerbotten är det i dagsläget 470 bekräftade fall av covid-19. Nio personer vårdas på sjukhus, varav fem på intensivvårdsavdelning.

Det är totalt sett 25 avlidna i länet, varav nio på äldreboenden.

Det pågår fortfarande smittspårning och personer som är isolerade vid fyra äldreboenden. Vid åtta äldreboenden har smittan stannat av och inga nya fall har konstaterats på flera veckor.

Det kan enligt Gunilla Persson tillskrivas att man har varit bra på att upptäcka symptom hos personal och boende, man har isolerat personer med symptom, använt skyddsutrustning och varit generösa med provtagning.

– På vissa boenden sker det med hjälp av mobila team som kör ut, tar prover och lämnar in till labbet, så att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, säger Gunilla Persson.

Kommunernas arbete görs i samråd med sjuksköterskor och läkare på Vårdhygien.

”Umgås utomhus”

De senaste månaderna har varit en tuff period för många, särskilt de äldre som kan känna sig mer isolerade och ensamma.

– Det är viktigt att man tar hand om sig själv, försöker ha regelbundna vanor, men även att man kommer ut och röra på sig. Det är viktigt att fortsätta ha ett umgänge med anhöriga och vänner, men på ett säkert sätt, utomhus och på säker distans, säger Gunilla Persson.

Råd för hur man som äldre ska göra för att må bra kommer i brevlådan till alla som är 70 år och äldre i juni. Där hittar man information om vart man kan vända sig om man till exempel har frågor eller vill ha stöd. Kampanjen är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen och Svenska kyrkan och kommer även att finnas på vissa minoritetsspråk.

– När det gäller de unga är det här ett år där många kan känna att de har berövats tillfällen att träffa kompisar och släkt, fira studenten, gå på bal och så vidare. Men det är ju inte så att man måste ställa in allt, men behöver bara ställa om, säger Gunilla Persson.

Exempel på det är att träffas digitalt, i mindre grupper och tänka på att hålla distansen.

Imorgon torsdag startar en kampanj som är riktad till ungdomar och har tagits fram i samarbete med Skellefteå och Umeå kommun. Den kommer huvudsakligen att vara digital.

Minska köerna

För vårdens del är det inte bara det som är covid-19-relaterat som påverkas. Köerna har ökat på andra håll inom vården när fokus och resurser har legat på att hantera pandemin.

Många operationer har ställts in, dels på grund av att personalen behövts på andra håll, dels på grund av bristen på narkosläkemedel.

– Belastningen på sjukvården har den senaste tiden varit relativt stabil, så nu tittar vi på vad vi kan göra innan semestern för vård som har fått stiga åt sidan under den här perioden, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Samtidigt måste vi ha en beredskap för om smittan blossar upp igen. Men planen är att komma igång rejält med ordinarie vård direkt efter sommarsemestrarna, säger hon.

Man har ändå under de senaste månaderna kunnat göra vissa operationer inom Region Västerbotten, bland annat har man kunnat utföra i princip all inbokad cancerkirurgi.

Regionen tittar även på möjligheten att anlita externa vårdgivare i Västerbotten för att hantera vårdköerna.

För att minska trycket på vården i höst är det viktigt för patienter att komma till inbokade besök.

– Vi har en säker hantering och extremt liten smittspridning. Så om man inte har symptom på covid-19 är det viktigt att komma så att vi inte ytterligare bygger på köerna, säger Brita Winsa.

Stor omställning

På bara ett par månader har Region Västerbotten ställt om organisationen för att möta krisen och fokusera resurserna inom hälso- och sjukvården för att hantera pandemin. Det har byggts upp nya intensivvårdsavdelningar och snabbutbildats vårdpersonal.

–Det blir naturligt att fokus hamnar på dem som jobbar med att rädda liv, men alla yrkesgrupper behövs och många har slitit och gjort mycket bra insatser under denna tid. Vi skulle inte klara oss utan sjuksköterskor, lokalvårdare, narkosläkare, IT-personal, biomedicinska analytiker, ekonomer och undersköterskor. Jag kan inte räkna upp alla, men en sak är säker – alla behövs och alla är viktiga, säger Kent Ehliasson, regiondirektör.

Region Västerbotten har snabbt styrt om arbetssätt – med mer distansarbete, digitala vårdmöten, mobila team etcetera. Dessutom besöker allt fler västerbottningar 1177.se.

Utökade samarbeten

Men det är inte bara sjukvården som har påverkats. De som jobbar med regional utveckling inom Region Västerbotten stöttar bland annat näringsliv, kulturinstitutioner, kulturutövare och idrottsrörelsen, som alla har drabbats hårt.

Region Västerbotten har utökat sina samarbeten med kommuner, länsstyrelsen, andra regioner och nationella myndigheter, som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Inom logistik och materialförsörjning har det lokala näringslivet och andra organisationer hjälpt till med att lösa akuta brister.

Minskade intäkter

Omställningen innebär ökade kostnader och minskade intäkter för avgifter och skatter.

Den senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner är starkt negativ med ett tapp i skatteintäkter på 270 miljoner kronor för 2020.

Som kompensation har staten beslutat om ökade statsbidrag till regionerna, men frågan är om dessa bidrag räcker på sikt.

– Vi tar fram egna scenarier för att kunna planera för framtiden, från ett worst-case till att vi redan 2021 är tillbaka i normalläge. Vi behöver resurser för att säkerställa en god och nära vård till alla invånare och fortsätta utveckla Västerbotten. Där ser vi staten som central aktör för att hjälpa oss att komma tillbaka till en form av normalläge, säger Kent Ehliasson och betonar även vikten av att vara väl förberedd om eller när nästa kris kommer.

– Nationellt och även regionalt bör vi diskutera bland annat inhemsk produktion och att bygga upp lager som täcker våra behov, säger han.

Se presskonferensen i sin helhet och tidigare presskonferenser här.

Tillbaka till nyhetslistan