Region 2019

Den 1 januari gick Västerbottens läns landsting och regionförbundet Västerbotten samman till en gemensam organisation, Region Västerbotten. Regionen har ansvar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Regionen har samma uppdrag som ett landsting, alltså hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, kollektivtrafik och verksamhet för personer med funktionsnedsättning, men ansvarar också för de områden som Regionförbundet Västerbottens län och delvis Länsstyrelsen tidigare ansvarat för. Det är till exempel insatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, turism, utbildning och kultur.

Regionbildningen ska stärka och utveckla Västerbotten

Sammanslagningen görs för att huvuduppdragen, regional utveckling och hälso- och sjukvård är beroende av varandra. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill leva och verka i Västerbotten och vice versa.

Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och besöksnäring.

Hur styrs regionen?

Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation som ska verka för hela länet. Regionen styrs av ett direktvalt regionfullmäktige som väljs i samband med allmänna val. Fullmäktige beslutar bland annat i övergripande frågor som regionens mål, budget och skattesats. Regionfullmäktige består av 71 förtroendevalda och åtta politiska partier finns representerade. Regionens nämnder ansvarar därefter för att verksamheterna bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

Vad innebär det för mig som invånare?

Du som invånare kommer inte att märka av någon större skillnad mer än att du kommer att mötas av ett nytt namn och en ny logotyp. Du söker vård på samma sätt som tidigare. Däremot kommer du att få större inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna då dessa nu styrs av direktvalda politiker.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad en region är och vad det innebär i Västerbotten kan du titta på den här filmen:

 

 

Regionens logotyp och grafiska profil

En ny logotyp, med namnet Region Västerbotten och en anpassning av landstingets grafiska profil är en naturlig följd av att Västerbottens läns landsting och regionförbundet Region Västerbotten gått samman i en gemensam organisation.

Läs mer om regionens nya logotyp och grafiska profil

Namnbytet

Ett arbete pågår med att byta ut Västerbottens läns landstings samt regionförbundets Region Västerbottens namn och logotyp till Region Västerbotten på webbplatser, i kallelser, på sociala medier, i informationsmaterial, på skyltar osv. Detta är ett arbete som kommer att ske löpande under året vilket innebär att du även under 2019 kan komma att se material med den gamla profilen.