NYHETER 2022-03-02

Region Västerbotten aktiverar stabsläge i Umeå och efterlyser hjälpande händer i vården

Det är stor sjukfrånvaro bland medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Västerbotten. Den höga frånvaron påverkar förmågan att hålla vårdplatser och operationssalar öppna som planerat. Nu tar regionen emot intresseanmälningar från sjukvårdsutbildade som kan tänka sig att jobba extra i Lycksele, Skellefteå eller Umeå.

Idag aktiveras lokal särskild sjukvårdsledning vid Norrlands universitetssjukhus på grund av den höga arbetsbelastningen. Sedan tidigare är även Skellefteå lasarett i så kallat stabsläge. Det underlättar den dagliga styrningen av resurser dit det största medicinska behovet finns.

Nu efterlyser regionen personer med vårdutbildning som kan tänka sig att jobba extra i Lycksele, Skellefteå eller Umeå under den här perioden av extrem belastning. På webbplatsen regionvasterbotten.se/jobbaextra finns information om hur man skickar in sin intresseanmälan.

– Det här skedet av pandemin har verkligen varit en utmaning för vården och redan hårt ansatta medarbetare. Vi behöver säkerställa det akuta behovet samtidigt som vi behöver hantera vård som skjutits fram hittills under pandemin, säger Ulrica Bergström, områdeschef för länssjukvårdsområde 2.

All personal med vårdutbildning inom Region Västerbotten har också uppmanats att ställa upp i vården. Man vädjar även till tidigare anställda och studenter att höra av sig för att vara hjälpande händer.

Det är en hög sjukfrånvaro och att medarbetare behöver ta hand om sina sjuka barn som orsakar belastningen, som påverkar mer eller mindre alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. Även många vakanta tjänster bidrar till läget.

– Det är fortfarande väldigt viktigt att man stannar hemma när man har symtom, och att vaccinera sig mot covid-19, säger Ulrica Bergström.

Skicka in din intresseanmälan här

Tillbaka till nyhetslistan