NYHETER 2020-04-14

Region Västerbotten använder videobesök med patienter

Efter att ha testat i mindre skala ska nu drygt tio mottagningar och hälsocentraler inom Region Västerbotten använda digitala lösningar som gör det möjligt för patienter att träffa vårdpersonal genom videobesök.

En surfplatta, smart telefon och dator på en ljusorange bakgrund. Illustration.

 

Nu börjar ett nytt projekt för att komma fram till hur Mottagning Region Västerbotten ska anpassas och utvecklas för att matcha regionens behov. Den nya versionen av appen finns tillgänglig i appbutikerna Google Play Butik och App Store.

– Det känns bra att vi kan öka användningen av digitala lösningar som förenklar för invånarna att få vård, och just nu under Coronaepidemien kan vård via video dessutom bidra till att minska den fysiska kontaktytan med vården och på så sätt minska smittspridning, säger Thomas Fritz digitaliseringsstrateg vid Region Västerbotten.

Olika utbud

Patienterna kan kommunicera digitalt med de olika mottagningarna beroende på vilken lösning verksamheten har aktiverat. De flesta börjar med videobesök som vården bokar in åt patienten.

Allt eftersom kommer fler erbjudanden som chatt med möjlighet att skicka in meddelanden och bilder, drop-in-tider och bokningsbara tider för videobesök. På hudmottagningen i Umeå kan patienter som behandlas för acne redan nu följas upp genom att de skickar in före- och efterbilder via appen.

Dietister inom primärvården ser stora vinster med att ha videobesök med sina patienter istället för att åka på hembesök eller att patienten ska komma till hälsocentral eller sjukstuga.

– Det minskar antalet tidskrävande resor för både oss och våra patienter. Vi har även upprättat akuttider där vi via Mottagning Region Västerbotten snabbt har kunnat boka in nya patienter som exempelvis har svårt att äta, så vi kan göra en ordentlig bedömning snabbare istället för på telefon, säger Johannes Edholm, legitimerad dietist, primärvårdens dietister i Region Västerbotten.

Tillfällig lösning

Mottagning Region Västerbotten är en tillfällig lösning i väntan på det nya vårdinformationsstödet som införs under år 2022. Målet är att alla Region Västerbottens mottagningar och kliniker ska kunna erbjuda denna typ av tjänst i framtiden.

– Appen Mottagning Region Västerbotten är ett betydelsefullt steg i arbetet mot visionen ”Digitalt när det går, fysiskt när det behövs” som är en viktig del i omställningen till god och nära vård som pågår i Sverige just nu, säger Thomas Fritz.

Säker inloggning

Patienten loggar in med bankID och videobesöket sker via smart telefon, surfplatta eller dator med kamera. Det finns även en meddelandefunktion där patienten kan ta kontakt med vården för att exempelvis få svar på en fråga eller boka in ett videobesök.

Dessa mottagningar och kliniker erbjuder videobesök med vårdpersonal:

 • Folktandvården City Skellefteå
 • Anderstorps hälsocentral
 • Barnmottagning – diabetes
 • Heimdalls hälsocentral
 • Hudmottagning
 • Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
 • Mariehems hälsocentral
 • Ortopedisk mottagning
 • Primärvårdens dietister
 • Reumatologisk mottagning
 • Storumans sjukstuga hälsocentral
 • Ungdomsmottagning

Läs mer om hur videobesök i Region Västerbotten fungerar

Tillbaka till nyhetslistan