NYHETER 2020-04-14

Region Västerbotten lanserar ett självskattningstest

Region Västerbotten lanserar ett självskattningstest för covid-19 som är anpassat till invånare i länet. Information om hur de smittade i länet vårdas på sjukhus och dessutom görs vissa förändringar i besökarnas utbud på sjukhusen i länet.

infektion
På bland annat infektionsavdelningen i Umeå vårdas patienter som är smittade med det nya coronaviruset. Foto: Jan Alfredsson
Just nu finns 39 smittade personer i länet, varav 7 kräver sjukhusvård och 3 av dessa på intensivvårdsavdelning.

 

Vård av patienter

På bland annat infektionsavdelningen i Umeå vårdas patienter som är smittade med det nya coronaviruset. Vård av patienter kan även ske vid lasaretten i Lycksele och Skellefteå.

– På infektionsavdelningen vårdas patienter som har påverkat allmäntillstånd med till exempel feber, hosta, andningssvårigheter eller andra symtom som gör att patienten inte längre kan stanna kvar hemma, säger verksamhetschef Helena Lindmark.

Patienten får till exempel syrgasbehandling, febernedsättande medel, dropp och inhalationer.Här vårdas patienten isolerad för att undvika att smitta andra patienter på avdelningen. Den isolerade får inte lämna rummet. Vårdpersonal som behandlar patienten kommer in i rummet via den inre slussen, där de tar på sig den skyddsutrustning som behövs; en vätsketät rock med lång ärm, munskydd, visir och handskar. När patienten klarar sig själv skrivs hen ut. Länk till film.

Självskattningstest för västerbottningar

På torsdag eftermiddag lanserar Region Västerbotten ett självskattningstest som är anpassat för invånare i vårt län.

Självskattningstestet bygger på den modell som Region Stockholm tagit fram och som fått stor spridning och användning. Region Västerbottens test innehåller samma frågor men har regionalt anpassade texter och hänvisningar i testresultaten. Syftet med testet är att omhänderta individers oro, bidra till trygghet, avlasta andra kanaler som telefon och ge kunskap om vad man själv kan göra för att ta hand om sina symtom.

Vi uppmanar medier och offentliga aktörer att byta ut eventuella länkar så att de går till Region Västerbottens test och inte Region Stockholms. Testet nås via: https://coronatest.regionvasterbotten.se/

Vid besök på sjukhus

På alla tre sjukhus i länet sker ändringar för besökare gällande de allmänna ytorna och på samtliga sjukhus görs lokala anpassningar.

Sjukhusbiblioteken stänger de allmänna lokalerna men verksamheten kommer att finnas kvar i begränsad form, det kan se lite olika ut på respektive bibliotek. De tre sjukhuskyrkorna ställer in gudstjänster, meditation, sångstunder och andra gruppsamlingar tills vidare. Personalen finns än mer tillgängliga i andaktsrummen och för enskilda själavårdssamtal, i telefon eller i samtalsrum för patienter, närstående och personal.

Information om covid-19 på fler språk

För att möta det stora behovet av information på andra språk samarbetar många myndigheter och regioner med att skapa information. På 1177.se finns en samlingssida med länkar till information på ett stort antal andra språk och där också regionala översättningar publiceras.
 
– Delar av den invånarinformation vi tar fram översätter vi för att nå ut till fler. Bland annat har vi tagit fram information om besöksförbudet på olika språk och just nu producerar regionen en film om hur man undviker att smitta och smittas översätts till flera språk, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör i Region Västerbotten.

De stående presskonferenserna på tisdag eftermiddag teckentolkas.

Det är viktigt att de som behöver komma i kontakt med vården också kommer fram.

  • Om du är frisk och har allmänna frågor, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se
  • Är du är sjuk, stanna hemma och gå in på 1177.se och följ råden.
  • Blir du sämre och inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177.
  • Om läget är akut, ska man alltid ringa 112.
Tillbaka till nyhetslistan