NYHETER 2021-02-24

Regionala rekommendationer till följd av det allvarliga läget

I veckan vårdas rekordmånga covidsmittade på länets sjukhus och Västerbotten har den högst rapporterade smittspridningen i landet med flest fall per 100 000 invånare. Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark ber under onsdagens presskonferens om en extrem följsamhet till de rådande rekommendationerna av alla som bor och vistas i Västerbotten.

På grund av den mycket ansträngda situationen stoppades från och med i måndags all elektiv vård som kräver en vårdplats på Norrlands universitetssjukhus. Icke akuta operationer dras ner från samma datum. Förra veckan öppnade Lycksele lasarett en särskild covid-avdelningen och på Skellefteå lasarett är återigen de sex covidplatserna på kirurgavdelningen öppna.

Personalläget inom både sluten- och primärvården är ansträngt med sjukfrånvaro, avstängning i väntan på provsvar och familjekarantän. I Skellefteå har Ursvikens hälsocentral tvingats hålla stängt på grund av att flera i personalen bekräftats sjuka i covid-19.

– Vi har beredskap och vi erbjuder trygg och säker vård. Men vi måste tillsammans underlätta för vårdpersonalen och alla som kämpar inom hälso- och sjukvården. Det enda vi kan göra är att följa rekommendationerna, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Skyddsplikt att följa rekommendationerna

– Läget i Västerbotten är just nu mycket allvarligt, det finns inget annat sätt att beskriva det.

Smittspridningen är mycket hög och det ger tydliga konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för samhället. Att vi fått in den brittiska virusvarianten bidrar påtagligt till smittspridningen och allvaret i situationen, säger Stephan Stenmark.

Att följa rekommendationerna är varje individs personliga ansvar. Alla är enligt skyddsplikten i smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19.

– Det blir inget vanligt sportlov i år. Hade du planerat att åka till fjällen eller hälsa på släkten så är det dags att tänka över det. Vi ska inte resa i regionen eller ut och in i den, informerar Stephan Stenmark.

Fokus i rekommendationerna i Västerbotten ligger på att träffa få människor och att hålla avstånd:

  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets.
  • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt.
  • Var och en som vistas i Region Västerbotten rekommenderas att avstå från alla onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.

Ett nytt tillägg i rekommendationerna är användandet av munskydd som nu rekommenderas i fler miljöer och situationer även utanför vård och omsorg.

  • Alla födda 2004 och tidigare ska använda munskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid eller dag. Detta gäller så länge vi har utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika och kom ihåg att munskydd inte minskar behovet av avstånd där det går.

 

Läs mer här: http://1177.se/vasterbotten/nya-rekommendationer

Vaccinering i Västerbotten

– Hittills har 13 449 personer vaccinerats, 5 016 av dessa har fått två doser och är därmed färdigvaccinerade. Totalt har 18 465 vaccindoser givits i Västerbotten, informerar Ronny Lestander, vaccinsamordnare.

Vaccinationerna på särskilda boenden är inom kort slutförda. Vaccination av personer som har, bor med någon som har, eller arbetar inom hemtjänst eller hemsjukvård är påbörjad i nästan hela länet. Vaccination av regionens personal inom prioriterade verksamheter och yrkeskategorier pågår också för fullt. 

– Inom kort börjar fas 2, där alla födda 1956 och tidigare ska vaccineras. De äldsta ska vaccineras först. Denna fas kommer att pågå längre tid än vi tidigare trodde, på grund av att ett av de godkända vaccinerna främst rekommenderas till personer yngre än 65 år. Det innebär att yngre personer kan vaccineras tidigare än vissa äldre, men det är också viktigt att komma ihåg att det görs för att allt vaccin vi får ska användas, berättar Ronny Lestander.

Det är av yttersta vikt att följa rekommendationerna och råden för att minska smittspridningen under hela vaccinationsperioden.

Se dagens presskonferens här.

Tillbaka till nyhetslistan