Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Den nya regionala utvecklingsstrategin för 2014-2020 har antagits

En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbotten 2014-2020 har antagits av Region Västerbottens förbundsfullmäktige.  – Vårt län måste vara attraktivt att leva och bo i, där har vi bättre förutsättningar än många andra, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd.

En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbotten 2014-2020 har antagits av Region Västerbottens förbundsfullmäktige.  – Vårt län måste vara attraktivt att leva och bo i, där har vi bättre förutsättningar än många andra, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd.

Den regionala utvecklingsstrategin är Västerbottens läns samlade strategi för en hållbar attraktiv region och visar på de insatser och prioriteringar som länet gemensamt tycker är viktigast för att utveckla vårt län.

– I strategin kan alla västerbottningar finna stöd och vägledning inom just sitt område. Den kan hjälpa oss att identifiera utmaningar och vägar till hållbar utveckling och hållbar tillväxt, säger Erik Bergkvist.

De ungas röst viktig

Ett hundratal personer, med olika bakgrund och från olika delar av samhället, har gemensamt analyserat och prioriterat de viktigaste insatserna för en hållbar tillväxt i Västerbotten. Särskild vikt har lagts på de ungas röst och det globala perspektivet med Europa 2020 som innefattar EU:s gemensamma strategi för hållbar tillväxt.

Den regionala strategin innehåller sex delstrategier: samhällen som inkluderar och utvecklar människor, strukturer för innovation, miljödriven utveckling, investeringar i utbildning och kompetens, platsbaserad näringslivsutveckling och en tillgänglig och utåtriktad region.

Maximera strategins effekt

– Västerbotten har förmågan till att hitta lösningar, vara innovativ samt att kombinera starka framgångsrika stadsregioner och utveckling av landsbygden. Ett exempel på en lyckad och långsiktig satsning är vårt bredband som är världsledande. Nästa steg blir nu att tillsammans genomföra den regionala utvecklingsstrategin och maximera effekten, säger Erik Bergkvist.

Här finns Regionala utvecklingsstrategin att ladda ned: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/12/V%C3%A4sterbottens-l%C3%A4ns-RUS-2014-2020.pdf

För mer information:

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör Region Västerbotten, 070-231 93 22,ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
2 december, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer