Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

ERUP på europeiskt forskningsseminarium

Cirka 300 deltagare från hela Europa samlades under tre dagar i Budapest för att diskutera resultat från ESPONs projekt samt den framtida utformningen av programmet.

Relevans för de som skapar policy och snabbare resultat var några av saker som efterfrågades när ESPON inbjöd forskare och aktörer från den regionala, nationella samt europeiska nivån till öppet seminarium. Cirka 300 deltagare från hela Europa samlades under tre dagar i Budapest för att diskutera resultat från ESPONs projekt samt den framtida utformningen av programmet.

Enheten för regional utvecklingsplanering (ERUP) deltog den 20-22 juni i ESPONs öppna seminarium ”Evidence and knowledge needs for the territorial agenda 2020 and the EU cohesion policy. ESPON står för ”European Observation Network for Territorial Development and Cohesion” och är ett EU program som finansierar forskningsprojekt med territoriell inriktning. Forskningen genomförs i grupper av forskare och aktörer från regioner i EU. Region Västerbotten deltar tillsammans med Umeå Universitet i ett av ESPONs projekt, RISE- Regional Integrated Strategies in Europe, som syftar till att studera och skapa verktyg för att jämföra integrerade strategier (strategier som integrerar flera sektorer). Andra deltagande regioner är West Midlands i Storbritannien, Randstadt i Holland samt Själland i Danmark.

Diskussionerna präglades av den blandade sammansättningen av seminariedeltagarna. Från bland annat EU-kommissionen framfördes önskemål om en mer policynära forskning med hög relevans för det dagliga arbetet i regionerna, samtidigt som många forskare framhöll att kravet på snabbare mer policynära forskning inte får innebära att kvaliteten urholkas samt att det sätt på vilket ESPON arbeter, med forskargrupper från hela Europa samt en omfattande process för att godkänna projekten, gör att det är svårt att  snabba upp arbetet.

För övrigt redovisades resultat från flera ESPON projekt rörande bland annat den ekonomiska krisens teritoriella effekter, demografi samt flernivåstyre och governance.  Deltagarna verkade eniga i det att kunskpen från ESPON-projekten har ett stort värde för arbetet på hemmaplan. Från Region Västerbotten och andra svenska aktörer framfördes dock kritk mot utformningen och användandet av de så kallade NUTS- områdena som i Västerbotten och Norrlands fall skapar en alltför dåliga bild av de territoriella utmaningarna och mönstren i Norrland.

För mer inforrmation om ESPON se: http://www.espon.eu/main/
För information om projektet RISE: Kontakta Robert Sörensson: robert.sorensson@cerum.umu.se

Skriv ut

23 juni, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer