Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fond för motverka arbetslöshet, fattigdom och utanförskap

– Europeiska socialfonden, ESF är en av våra absolut viktigaste strukturfonder. Den är ett verktyg att hitta lösningar på sociala utmaningar som arbetslöshet, fattigdom och utanförskap, berättar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.
Torsdag den 28 augusti, Hotell Aurum, Skellefteå 9.30–15.00

Pressinbjudan till Hearing om Regional handlingsplan för Europiska Socialfonden i Övre Norrland för 2014–2020

Torsdag den 28 augusti, Hotell Aurum, Skellefteå 9.30–15.00

Förmiddagen webbsänds: www.regionvasterbotten.se/direkt
Se program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/08/Press-EB-och-SÖ_Tove_Mats_Mariann.docx

– Europeiska socialfonden, ESF är en av våra absolut viktigaste strukturfonder. Den är ett verktyg att hitta lösningar på sociala utmaningar som arbetslöshet, fattigdom och utanförskap, berättar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

– Socialfonden är också ett verktyg att strategiskt öka kompetensen hos regionens anställda i offentlig sektor och företag, vilket i sin tur kan bidra till företagens och verksamheternas utveckling och regionens tillväxt, säger Sven-Erik Österberg, landshövding Länsstyrelsen i Norrbotten och ordförande i Övre Norrlands Strukturfondspartnerskap.

Socialfonden 2007–2013
Under perioden 2007–2013 användes 6,2 miljarder kronor till 1709 projekt inom Socialfonden i Sverige varav 260 projekt genomfördes i Övre Norrland. Var sjätte svensk i arbetsför ålder fick kompetensutveckling genom ett ESF-projekt, vilket motsvarar 168 000 kvinnor och 123 000 män. Cirka 110 000 personer fick under samma period stöd att motverka utanförskap.

Allas lika rättigheter
Projekten kan exempelvis handla om att utveckla en lärande arbetskultur för utveckling inom omsorgssektorn, stärkt språkkompetens för personal med annat modersmål än svenska, utbildning av anställda i ett företag för exempelvis ökad produktion eller projekt som gör att unga människor lättare kan få jobb på arbetsmarknaden. Ett övergripande mål är allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religiös uppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.

Samverkan mellan flera aktörer
I projekt genom Socialfonden är det ofta flera aktörer som samverkar, exempelvis offentlig sektor, företag och ideella organisationer. För människor som varit sjukskrivna eller arbetslösa en längre tid kan praktik eller ett första arbete i den ideella sektorn i en förlängning bidra till ett riktigt jobb. Socialt företagande som inte är vinstdrivande och bygger på demokratiska värderingar är också en möjlighet för människor som har svårt att få jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Fakta Europeiska Socialfonden, ESF och handlingsplan för Övre Norrland
Europeiska Socialfonden (ESF) är ett verktyg för att finansiera kompetensutveckling av anställda och av människor som av olika skäl varken studerar eller arbetar. Precis som i tidigare programperiod genomförs ESF i Sverige genom ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner. Norr- och Västerbotten utgör tillsammans det nordligaste programområdet Övre Norrland.
Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten har under vintern och våren som regionalt tillväxtansvariga myndigheter arbetat med framtagandet av den regionala handlingsplanen. Till stöd för framtagandet har en referensgrupp bestående av representanter från olika delar av samhället lämnat inspel. Det har också hållits workshoppar i båda länen där synpunkter inhämtats. Utöver detta förs dialog med nätverk, partnerskap eller andra strukturer i Övre Norrland.

Mer information om Europeiska socialfonden: http://www.esf.se/sv/
Information om regional handlingsplan: http://regionvasterbotten.se/naringsliv/regional-utvecklingsplanering/europeiska-utvecklingsfonder-2014-2020/socialfonden-2014-2020/

För mer information
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län, 076 836 46 84
Niklas Gandal, utvecklingsplanerare, niklas.gandal@regionvasterbotten.se, 070 625 57 37
Tove Cullhed, enheten för tillväxt och infrastruktur, Länsstyrelsen Norrbottens län, tove.cullhed@lansstyrelsen.se, 070 611 99 16

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43
Hans Gothefors,
 kommunikationschef, 
Länsstyrelsen Norrbottens län, 070 55 352 02, 
hans.gothefors@lansstyrelsen.se

 

Skriv ut
27 augusti, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Fakta Europeiska Socialfonden, ESF och handlingsplan för Övre Norrland

    Europeiska Socialfonden (ESF) är ett verktyg för att finansiera kompetensutveckling av anställda och av människor som av olika skäl varken studerar eller arbetar. Precis som i tidigare programperiod genomförs ESF i Sverige genom ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner. Norr- och Västerbotten utgör tillsammans det nordligaste programområdet Övre Norrland.
    Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten har under vintern och våren som regionalt tillväxtansvariga myndigheter arbetat med framtagandet av den regionala handlingsplanen. Till stöd för framtagandet har en referensgrupp bestående av representanter från olika delar av samhället lämnat inspel. Det har också hållits workshoppar i båda länen där synpunkter inhämtats. Utöver detta förs dialog med nätverk, partnerskap eller andra strukturer i Övre Norrland.

    Mer information om Europeiska socialfonden: http://www.esf.se/sv/
    Information om regional handlingsplan: http://regionvasterbotten.se/naringsliv/regional-utvecklingsplanering/europeiska-utvecklingsfonder-2014-2020/socialfonden-2014-2020/

Kommentarer