Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Förslag till reviderad regional utvecklingsstrategi ute på remiss

Nu kan synpunkter lämnas på den Regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län 2011-2013

Nu kan synpunkter lämnas på den Regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län 2011-2013. Ett flertal aktörer lokalt, regionalt och nationellt har nu fått en remissversion av detta strategidokument som syftar till att utgöra en sammanhållande grundstruktur för länets aktörer att bygga gemensamma utvecklingsprocesser kring.

Inriktningen av det regionala tillväxtarbetet i Västerbotten vägleds av det Regionala utvecklingsprogrammet för Västerbottens län, 2007-2013. Det nu reviderade utvecklingsprogrammet (RUP), som från och med år 2011 ges namnet Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2007-2013 (RUS), tydliggör behovet av inriktning, avseende utvecklingsarbetets prioriteringar, under perioden 2011-2013.

– Revideringen har inte förändrat inriktning och mål i det regionala utvecklingsarbetet. Däremot syftar den reviderade strategin till att förtydliga de prioriteringar som är nödvändiga för att ytterligare stärka Västerbottens utveckling och inleda arbetet för den strategi som kommer efter år 2013, förklarar Thomas Westerberg, ansvarig för revideringsarbetet av strategin, på Region Västerbotten.

Synpunkter på den reviderade utvecklingsstrategin kan lämnas till och med 24 januari 2011. Beslut om den reviderade strategin tas sedan av regionförbundets fullmäktige den 17 mars.

– Det är av avgörande betydelse att skapa effektiva utvecklingsprocesser för samverkan mellan samhällets olika nivåer och sektorer, fortsätter Thomas Westerberg. En stark region är en förutsättning för en demokratisk och effektiv flernivåstyrning då ett ökat samberoende skapar behov av större geografisk samordning kring utvecklingsprocesser, samtidigt som den demokratiska legitimiteten och närheten måste säkras.

Thomas menar att den regionala utvecklingsstrategin utgör i sammanhanget en viktig sammanhållande länk mellan det globala och det lokala, mellan det offentliga och det privata samt det civila samhället.

– Strategin syftar till att stimulera funktionella arbetsformer för hållbar tillväxt där strategidokumentet utgör en sammanhållande grundstruktur för länets aktörer att bygga gemensamma utvecklingsprocesser kring.

Processen med att revidera det regionala utvecklingsprogrammet har byggts kring samtal mellan Region Västerbotten, som varit samordnande i processen, och lokala och regionala aktörer i Västerbottens län. Mötesparterna har utgjorts av kommuner, landsting, näringsliv, statliga myndigheter samt intresseorganisationer. Dessa möten har summerats i en rapport som kommer att publiceras här på Region Västerbottens webbplats.

– I processen har ytterligare två rapporter producerats som kunskapsunderlag. Dels en analys av strukturella möjligheter och utmaningar i Västerbotten samt en uppföljning av insatser gjorda i det regionala utvecklingsprogrammet 2007-2013 utifrån medfinansiering av det statliga 1:1 anslaget. Också dessa två rapporter kommer att publiceras här på Region Västerbottens webbplats.

Förslag till remissversion av den regionala utvecklingsstrategin diskuterades vid det så kallade utvecklingsrådets möte den 4 november. En remissversion av strategin har nu skickats till ett stort antal aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Till såväl offentliga aktörer, näringslivsorganisationer, ideella organisationer och arbetsmarknadens parter.

Remissinstanser, organisationer och allmänhet välkommnas att lämna synpunkter på förslaget till och med 24 januari 2011.

Kontakt

Yttranden på remissförslaget lämnas till:

niklas.gandal@regionvasterbotten.se

Frågor kring förslaget lämnas av:

Thomas Westerberg: 070-536 57 49

Skriv ut

2 december, 2010 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer