Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Gemensam satsning på flernivåstyre i praktiken

Region Västerbotten stärker samarbete om flernivåstyre med Sveriges kommuner och landsting.

SKL:s regionala enhet, totalt 17 personer, besökte på torsdagen 7 november Region Västerbotten för erfarenhetsutbyte och utvecklad samverkan inom områdena näringsliv, innovation, sammanhållningspolitik, internationella frågor, regional utvecklingsplanering och kultur.

En av frågorna på dagordningen var flernivåstyre i praktiken. Bland konkreta resultat märks att SKL och Region Västerbotten i juni 2014 kommer att samarrangera en konferens om flernivåstyre, förmodligen i Stockholm och att SKL kommer att följa Region Västerbottens arbete med utveckling av platsledarskap.

Region Västerbotten föreslog dessutom ett nytt samverkansprojekt för att öka kommuners och regionens engagemang i Östersjösamarbetet och att parterna ska samverka om att lyfta flernivåstyresfrågan på Nationellt Forum.

– Vi har ett väl utvecklat samarbete med SKL inom de flesta av våra verksamhetsområden. Vi ser nu fram emot ett utvecklat samarbete med SKL när det gäller flernivåstyre i praktiken, menar biträdande regiondirektör Anna Lassinantti.

För mer information:

Peter Hedman
Projektledare Regional tillväxt på alla nivåer, Region Västerbotten
peter.hedman@regionvasterbotten.se
070-696 83 08

Presskontakt:

Axel Karlsson
Kommunikatör, Region Västerbotten
axel.karlsson@regionvasterbotten.se
070-516 57 22

Skriv ut

8 november, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer