Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Glesbygdens frågor i utvärdering av kommunförändringar

Region Västerbotten deltar med fördjupad analys av konsekvenser av en eventuell skolnedläggning i Fredrika.

Region Västerbotten deltar med fördjupad analys av konsekvenser av en eventuell skolnedläggning i Fredrika.

Förutom ekonomiska parametrar och statistik kommer analysen väga in näringslivets och medborgarnas syn på vilka konsekvenser en nedläggning får för bygden, berättar Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.


Arbetssätt och metod för kommunförändringar
Region Västerbottens analysavdelning, regional utvecklingsplanering (ERUP) har nära kommunsamarbete. Tre tjänster är förlagda vid Lycksele, Skellefteå och Umeå kommun.
Utifrån det konkreta arbetet med Åsele kommun och skolan i Fredrika är avsikten att utarbeta ett arbetssätt och en metod som kan användas vid olika typer av utvecklings- och förändringsarbeten i kommuner.

Checklista utarbetad av Glesbygdsverket
– Men för Västerbotten kommer den utvecklas med parametrar avpassade för just våra förhållanden, berättar Erik Bergkvist.

Bättre underlag för viktiga beslut
Under maj månad kommer flera möten hållas med såväl tjänstemän, politiker, skolpersonal, näringslivet och medborgare. Avsikten är att syna hur ett beslut om exempelvis en skolnedläggning ekonomiskt påverkar andra delar inom en kommun, men också hur det påverkar förutsättningar för näringslivet och medborgarna.
Modellen omfattar även mjuka kvalitéer och i fallet i Åsele och skolan i Fredrika handlar det bland annat om pedagogik ur ett lokalt perspektiv, exempelvis hur man använder den lokala miljön i sin pedagogik, hur mindre skolor använder gruppdynamik eller lärande i grupp som en inlärningsmetod.
– Genom att ta del av lokal kunskap, använda analyskunskap och en utarbetad metod får politiker bättre underlag för viktiga och ibland nödvändiga beslut, säger Erik Bergkvist.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Daniel Levisson, analytiker, regional utvecklingsplanering, Region Västerbotten, 070 699 44 80,daniel.levisson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

8 maj, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer