Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Region Västerbotten bjöd in till träff i Lycksele för att diskutera framtidens kompetensförsörjning våren 2014.

Lyssna

Kompetensförsörjning för Övre Norrland diskuterades i Lycksele och Luleå

Över 100 personer från kommuner, landsting, näringsliv, fackföreningar, den sociala ekonomin och akademin deltog i två parallella workshops 10 februari i Luleå och i Lycksele. Syftet var att ta fram underlag till Övre Norrlands handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020.

Över 100 personer från kommuner, landsting, näringsliv, fackföreningar, den sociala ekonomin och akademin deltog i två parallella workshops 10 februari i Luleå och i Lycksele. Syftet var att ta fram underlag till Övre Norrlands handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020.

Bland annat diskuterades omvärldsfaktorer och förutsättningar som påverkar Övre Norrlands möjligheter till kompetensförsörjning och att få fler i arbete, samt hur den europeiska socialfonden kan bidra till att möta dessa utmaningar. ESF-rådet i Övre Norrland informerade om erfarenheter från nuvarande programperiod samt möjligheterna i det kommande programmet.

Frågor som lyftes var bland annat behovet av att knyta utbildning närmare arbetslivet, hur kompetensutveckling kan förbättras, attityder till bland andra unga, utrikesfödda och funktionshindrade, samt betydelsen av praktik, vägledning och samverkan.

Arbetsgruppen kommer att sammanställa och analysera dokumentationen från de båda workshoparna. Dokumentationen tillsammans med den socioekonomiska analysen och de båda länens regionala utvecklingsstrategier kommer under våren att processas med en särskilt utsedd referensgrupp och med olika nätverk och partnerskap. I maj planeras en hearing i Skellefteå där ett utkast till regional handlingsplan diskuteras i en bredare grupp.

Presentation workshop 2014-02-10 (pdf)

Skriv ut

13 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer