Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nu ges en sista möjlighet att lämna synpunkter på ”Northern Periphery and Arctic” programmet.

Vid programmets årskonferens i Skellefteå den 19 september presenterades huvuddragen i det kommande ”Northern Periphery and Arctic” programmet och samtidigt lanserades en allmän konsultation där aktörer i regionerna nu ges en sista möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Konsultationen hålls öppen till den 15 oktober.

Norra Periferi programmet (Interreg IVB) främjar transnationellt samarbete mellan norra Finland, norra Sverige, Highlands & Islands i Skottland, nordvästra Irland, Nordirland, Island, Grönland, Färöarna samt de nordliga och västliga delarna av Norge.

Under ett års tid har ett intensivt arbete pågått med att ta fram ett nytt “Norra Periferiprogram” för programperioden 2014-2020. Detta arbete har vid en rad tillfällen förankrats med regionala aktörer i de nio medverkande länderna. Vid programmets årskonferens i Skellefteå den 19 september presenterades huvuddragen i det kommande ”Northern Periphery and Arctic” programmet och samtidigt lanserades en allmän konsultation där aktörer i regionerna nu ges en sista möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Konsultationen hålls öppen till den 15 oktober.

Mer information finns här

Skriv ut

30 september, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer