Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny rapport om arbetspendling i Västerbotten och Norrbotten

Förutsättningarna för arbetspendling i Västerbotten och Norrbotten analyseras i en ny rapport från Trafikanalys.

Förutsättningarna för arbetspendling i Västerbotten och Norrbotten analyseras i en ny rapport från Trafikanalys. Rapporten visar att det är lägre grad av arbetspendling mellan kommuner i regionen än i övriga Sverige och den arbetspendling som sker har både kortare genomsnittlig reslängd och kortare genomsnittlig restid.

Länsöverskridande pendling är ovanlig. Arbetsresor mellan Sverige och Norge går i enkel riktning till arbete i Norge, medan pendlingsströmmarna mellan Sverige och Finland är mer balanserade.

Förutsättningarna för ökad arbetspendling försvåras av att person- och godstransporter konkurrerar i dagsläget om kapacitet, på såväl väg som järnväg. Vägnätet håller dessutom en delvis en låg standard samtidigt som kollektivtrafiken inte är anpassad för att möjliggöra arbetspendling i glesa regioner.

Rapporten  tar även upp utmaningen med arbetskraftsförsörjning till gruvorna i regionen. Huvudparten av gruvorna i Norrbottens respektive Västerbottens län är lokaliserade i kluster. Detta skapar möjlighet att utveckla ett transportsystem för arbetspendling som ett flertal fyndigheter gemensamt kan ta del av. Samtidigt är tillgången på arbetskraft inom 45 minuters restid från gruvfyndigheterna i många fall begränsat.

Här finns rapporten:

Arbetspendling i Norrbottens och Västerbottens län – en nulägesanalys

Skriv ut

20 juni, 2013 | Anna Norin

Kommentarer