Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nytt tillväxtprogram för Västerbotten 2011 (RTP) antaget av fullmäktige

Nytt tillväxtprogram för Västerbotten 2011 (RTP) antaget av fullmäktige

Nytt tillväxtprogram för Västerbotten 2011 (RTP) antaget av fullmäktige

Västerbottens läns tillväxtprogram 2011 (RTP) antogs den 8 juni av Förbundsfullmäktige. Tillväxtprogrammet ses över årligen och har i år reviderats för att harmonisera mot de förändringar som gjorts i samband med revideringen av Västerbottens läns utvecklingsstrategi (RUS) som togs i Förbundsfullmäktige den 17 mars.

Det regionala tillväxtprogrammet är ett genomförandeprogram för den regionala utvecklingsstrategin och syftar till att samordna ambitionerna i strategin med finansieringen från exempelvis de statliga regionala utvecklingsmedlen (1:1)

Tillväxtprogrammet finns att ladda ned på Regional Utvecklingsplanering.

Skriv ut

10 juni, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer