Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Orkar politiken skapa hållbarhet?

Vad är ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för länets politiker?

Vad är ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för länets politiker?

Café Station, måndag den 19 september 18 – 21

Under kvällen ges tre föredrag utifrån begreppet hållbar utveckling. Kvällen avslutas med en paneldiskussion där flertalet av länets riksdagsledamöter deltar.

Moderator, Lars Larsson från kulturgeografiska institutionen vid Umeå Universitet.

Politiker som deltar i paneldebatten
Edward Riedl (M), riksdagsledamot
Maria Lundqvist-Brömster (FP), riksdagsledamot
Helena Lindahl (C), riksdagsledamot
Anders Sellström (KD), riksdagsledamot
Isak From (S), riksdagsledamot
Lasse Jakobsson (V), Umeå kommun
Anders Hård (MP), VLL och Region Västerbotten

Föredragshållare
Lars Westin, professor i regionalekonomi och föreståndare för Centrum för regional vetenskap vid Umeå universitet – välkänd föredragshållare i frågor som rör hållbar regional utveckling.
Kjell Hansen, docent i etnologi och verksam som lektor vid avdelningen för landsbygdsutveckling, Sveriges Lantbruksuniversitet. Har framför allt forskat kring välfärdsfrågor samt kring landsbygdspolitikens lokala effekter.
Urban Emanuelsson, växtekolog med särskild inriktning mot kulturlandskap och frågor som rör historisk ekologi. Var föreståndare för Centrum för biologisk mångfald från starten 1994 och fram till 2008. Urban arbetar också med miljöinriktad samhällsplanering och med internationellt arbete inriktat på Europa och Östafrika.

För information:
Marjet Gustavsson, 090 16 57 25, 0706057549,marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se
Niklas Gandal, utvecklingsplanerare, 070-625 57 37, niklas.gandal@regionvasterbotten.se

Mariann Holmberg, kommunikatör, 072 222 73 43. mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Seminariet ingår i SEE-veckan om hållbarhet i Västerbottens län och är ett samarrangemang mellan Region Västerbotten och Umeå kommun.

Skriv ut

15 september, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer