Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Prioritering och redovisning av det regionala tillväxtarbetet från och med 2014

Regeringen har givit ett erbjudande till Sveriges län och regioner att inkomma med en skrivelse om de prioriteringar de vill göra i sitt tillväxtarbete efter 2014.

Regeringen har givit ett erbjudande till Sveriges län och regioner att inkomma med en skrivelse om de prioriteringar de vill göra i sitt tillväxtarbete efter 2014. Prioriteringarna skall stödjas av en analys av utmaningar och möjligheter utvecklingsarbetet till 2020 samt att de skall relatera till bland annat länsöverskridande satsningar och målen i Europa 2020. Utgångspunkten för prioriteringarna skall vara de regionala utvecklingsstrategierna (RUS).

Skrivelsen kommer att vara viktig för utformandet av tillväxtpolitiken i Sverige samt för hur Sveriges arbete med de framtida strukturfondsprogrammen.

I Västerbottens län är arbetet med detta i gång. En översikt av erbjudandet samt processplan och synopsis för rapporten har skickats till Utvecklingsrådet, som även kommer att diskutera ett förslag till skrivelse den 1 december i år. Beslut om prioriteringarna tas i Region Västerbottens arbetsutskott den 12 december.

För mer information, ladda ner översikten ”Det regionala tillväxtarbetet” på  Pågående processer under Regional utvecklingsplanering eller klicka här

Kontakt: Thomas Westerberg 090 16 57 49,thomas.westerberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

12 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer